เพลงลูกเสือไทย (เพลงพิธีการ)
๑.ราชสดุดี


ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ ขอน้อมนบบาทบงส์พระทรงศรี พระบาทมงกุฎเกล้าจอมเมาฬี ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย ให้มีใจรักชาติศาสนา ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา
เป็นอาภาผ่องพุทธวุฒิไกร ดังดวงจันทร์ทราทิตย์ประสิทธิ์แสง กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย พระคุณนี้จะสถิตย์สนิทใน ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย

๒.เพลงลูกเสือธีราราช


เหล่าลูกเสือของธีรราช ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์ สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล มีจรรยา รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน
ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย

๓.เพลงลูกเสือรำลึก


วชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าประชา ก่อกำเนินลูกเสือมาข้าเลื่อมใส พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย เทอดเกียรติพระองค์ไว้ด้วยภักดี ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณเทอดบูชา ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือสร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง

๔.เพลงเกียรติศักดิ์ลูกเสือ


ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายลูกเสือไทย รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน เราจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น แม้ลำบางตรากตรำก็ต้องทำ ทำให้สำเร็จ
ทำ ทำ ทำ ข้าสัญญาว่าจะทำ เสียชีพอย่าเสียสัตย์รักชาติให้มั่นไว้ ดังนามอันเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน


[เพลงพิธีการ][เพลงรอบกองไฟ]


[หน้าแรก]