วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 

                    
       
การพันหัวเชือกวิธีต่างๆ
         เหตุที่ต้องพันหัวเชือก เนื่องจากเราตัดเชือกออกจากขดหรือลูก เมื่อทิ้งไว้เฉยๆ เกลียวเชือกจะลุ่ย หลุดออก เวลาใช้งานต้องตัดส่วนนี้ทิ้ง ทำให้เชือกสั้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงต้องมีการพันหัวเชือกให้เรียบร้อย ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
        1. การพันหัวเชือกแบบธรรมดา (Common Whippimg)
        2. การพันเชือกหัวเชือกแบบตะวันตก (West Country Whipping)
        3. การพันหัวเชือกแบบสมบูรณ์ (Perfected Whipping)
        4. กาพันหัวเชือกแบบกะลาสี (Sailmaker’ whipping)
        เพื่อป้องกันมิให้ปลายเชือกคลายตัวดังกล่าวควรพันหัวเชือกให้เหมาะสมกับขนาดของเชือก คือ
        1) เชือกผูกแน่น ให้ใช้เทียนลนปลายเชือกทั้งสองข่างใช้นิ้วมือจุ่มน้ำบีบหัวปลายแหลมๆ ขณะที่ยังร้อนอยู่ อย่าให้ปลายเชือกบานเหมือนดอกเห็ด จะทำให้ปลายเชือกแตกในขณะที่แก้ออกเมื่อเลิกใช้งานแล้วมัดรวมกัน มัดละ 20 เส้น แขวนไว้ให้เชือกเหยียดตรง เพื่อสะดวกใน การใช้และนับจำนวน
        2) เชือกขนาด 5,6,8 มิลลิเมตร ให้พันหัวเชือกแบบธรรมดา (Common Whippimg) หรือแบบสมบูรณ์ (Perfected Whipping)
        3) เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10 มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้พันหัวเชือกแบบกะลาสี (Sailmaker’ whipping) เพื่อสะดวกในการใช้ ถ้างานเร่งด่วนก็ให้ใช้การพันหัวเชือกแบบตะวันตก(West Country Whipping) แต่จะเอาเชือกร้อยรอกอย่าเล็กน้อย ปลายเชือกทีพันแล้วควรจุ่มสีน้ำมันหรือสีพลาสติกจะทำให้ปลายเชือกคงทน และไม่ปะปนกับเชือกของผู้อื่น
หมายเหตุ ด้ายที่ใช้พันหัวเชือก ถ้าเป็นเชือกเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5,6,8 มิลลิเมตร ให้ใช้ด้าย 80 % เบอร์ 18 พันหัวเชือก แต่ถ้าเป็นเชือกเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10 มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ใช้ด้าย 80 % เบอร์ 36 หรือ 45 พันแบบกะสาลี จะเหมาะสมกว่า