วันที่ 31 ธันวาคม 2551
        

                          

                 การผูกทแยงเป็นการผูกท่อนไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน เช่น ใช้ผูกนั่งร้าน
ในการก่อสร้าง ใช้ผูกตอม่อสะพาน การสร้างที่พักอาศัยของชาวบ้านด้วยไม้ไผ่

                

                 ประโยชน์
           
1. ใช้ในงานก่อสร้าง
                2. ใช้ผูกเสาหรือไม้ค้ำยัน ป้องกันล้ม
                3. ใช้ทำตอม่อสะพา