วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 

                        
      1. ผูกกากบาทธรรมดา
            
              ประโยชน์
          
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการทาสี
               2. ใช้ผูกสร้างค่ายพักแรมและอุปกรณ์ค่ายพักแรม
               3. ใช้ทำรั้วหรือคอกสัตว์ และผูกตอม่อเสาสะพาน
      2. ผูกกากบาทแบบญี่ปุ่น
         

              ประโยชน์
          
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการทาสี
               2. ใช้ผูกสร้างค่ายพักแรมและอุปกรณ์ค่ายพักแรม
               3. ใช้ทำรั้วหรือคอกสัตว์ และผูกตอม่อเสาสะพาน