วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 

 
                           
              เป็นเงื่อนที่ใช้งานต่างๆ มากมาย เช่น ผูกสิ่งของต่างๆ ผูกเหล็ก ผูกรั้ว ผูกตอม่อในการสร้างสะพาน ผูกแขวนรอก ผูกสมอเรือ ผูกบันได ผูกเบ็ด

        

         ประโยชน์
      
1. ใช้ผูกเชือกกับเสาหรือหลักเพื่อล่ามสัตว์เลี้ยงหรือแพ
         2. ใช้ผูกบันใดเชือก บันใดลิง
         3. ใช้ในการผูกแน่น เช่น ผูกประกบ ผูกกากบาท