วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 
                      
            เงื่อนกระหวัดไม่พันรอบ

          

           ประโยชน์
       
1. ใช้สำหรับผูกสัตว์เลี้ยง ผูกเรือ ผูกแพไว้กับหลัก แต่ไม่สามารถหมุนรอบได้เหมือน
                เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนกระหวัดไม้นี้ถ้ายิ่งดึงยิ่งแน่นขึ้น
           2. ใช้สำหรับผูกรอกต่างๆ
           3. เป็นเงื่อนที่ผูกง่าย แก้ยาก