วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 
                                  
            เงื่อนผูกรั้งเป็นเงื่อนที่ใช้ผูกยึดกับสิ่งอื่น ซึ่งเป็นเงื่อนที่มีลักษณะพิเศษ คือ สามารถปรับ
ให้ตึงหรือหย่อนได้ตามความต้องการ

       

         ประโยชน์
      
1. ใช้ผูกเสาเต็นท์ ยึดเสาธงกันล้ม ใช้รั้งต้นไม้
         2. เป็นเงื่อนเลื่อนให้ตึงหรือหย่อนตามความต้องการ