2. การใช้ in on at กับสถานที่ at ใช้กับบ้านเลขที่เช่น
at 224 Mango Street, at 987 Big Elm Road, at 67 Sukhumvit Road

 

at ใช้กับสถานที่ซึ่งเป็นจุดเล็กๆเช่นในระดับเมืองหรือใช้
กับสถานที่เล็กๆหรือระบุตำแหน่งที่แน่นอนเช่น

at home

ที่บ้าน

at the hospital

ที่โรงพยาบาล

at the airport

ที่สนามบิน

at the bus station

ที่สถานีขนส่ง

at the meeting

ที่ประชุม

at the window

ที่หน้าต่าง

at the river

ที่แม่นํ้า

at the concert

ที่คอนเสิร์ต

at the door

ที่ประตู

at the party

ที่งานเลี้ยง

 

at ที่ใช้กับสำนวนอื่นๆเช่น

at work

ขณะทำงาน

at best

อย่างดีที่สุด

at will

ตามความต้องการ

at least

อย่างน้อยที่สุด

at loss

ขาดทุน

at worst

อย่างแย่ที่สุด

at large

มีอิสระ

 

on ใช้เชื่อมต่อระหว่างสองที่เช่น

on Silom Road

บนถนนสีลม

on the way home

ในระหว่างทางกลับบ้าน

 

on ใช้กับตำแหน่งบนพื้นผิวเช่น

on the table

บนโต๊ะ

on the ceiling

บนเพดาน

on the sidewalk

บนทางข้างถนน

on the floor

บนพื้น

on the train

บนรถไฟ

on a bicycle

บนรถจักรยาน

on the wall

บนผนัง

on the coast

บนชายฝั่ง

on paper

บนกระดาษ

 

on ใช้กับสำนวนต่อไปนี้

on business

ว่าด้วยเรื่องธุรกิจ

on tour

ในขณะท่องเที่ยว

on the radio

ในวิทยุ

on air

ขณะออกอากาศ

on television

ในโทรทัศน์

on the phone

ทางโทรศัพท์

on purpose

โดยตั้งใจ

on fire

ในขณะไฟไหม้

on the list

ในรายชื่อ

on pleasure

เพื่อความสนุกสนาน

on duty

ในขณะปฎิบัติหน้าที่

on guard

เตรียมพร้อม


 

in ใช้กับสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่เช่นเมืองจังหวัด ประเทศหรือทวีปเช่น

in Chiang Mai

ในจังหวัดเชียงใหม่

in Asia

ในทวีปเอเชีย

in the world

ในโลก

in the army

ในกองทัพ

in the sky

ในท้องฟ้า

in the river

ในแม่นํ้า

in the sea

ในทะเล

in the parking lot

ในลานจอดรถ

 
 
 

 

HOMEการใช้ in on at กับเวลา เพิ่มเติมExercise