เฮโรอีนฝิ่นมอร์ฟีนยากล่อมประสาทสารระเหยสุรา

                


เฮโรอีน
เป็นสารสังเคราะห์ได้จากมอร์ฟีน มีฤทธิ์เสพติดง่าย และเลิกได้ยาก

          ลักษณะ

                       เป็นผงสีขาว(เบอร์ 4) เป็นผงละเอียดสีขาว(ผงขาว ไอระเหย) มีฤทธิ์กดประสาทเช่นเดียวกันกับฝิ่น แต่มีฤทธิ์รุนแรงกว่า
                   เป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ ร้ายแรงที่สุด เสพเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งอาจทำให้ติดได้ ไม่มีกลิ่น รสขมจัด เฮโรอีนผสม (เบอร์ 3)
                   เป็นเฮโรอีนไม่บริสุทธิ์ มีสารอื่นเจือปนเช่น สารหนู สติกนิน ยานอนหลับ
    

        การเสพ


                   การสูดไอระเหย การสูบ ผสมน้ำฉีดเข้าเส้น หรือกล้ามเนื้อ
    

        การออกฤทธิ์


                   กดและกระตุ้นสมอง และประสาท เฮโรอีน พิษร้ายทำลายชาติ

    
       โทษ


                   ทำให้สมองเสื่อม ปัญญาอ่อน ร่างกายซีดผอม ทรุดโทรม จนถึงขาดภูมิต้านทานโรค ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อน
              หรือเสพเกิน ขนาดอาจถึงขั้นช็อค และเสียชีวิตได้การเสพเฮโรอีนด้วยการฉีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น               ยังเป็นการเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์อีกด้วย

 


                  ขอบคุณ : http://www.anatomy-cmu.com
    กลับหน้าหลัก