เฮโรอีนฝิ่นมอร์ฟีนยากล่อมประสาทสารระเหยสุรา

                


มอร์ฟีน

มอร์ฟีน

  ลักษณะ

                   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดยางฝิ่น มีลักษณะเป็นผงสีขาว จนถึงสีเทา ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้ง่าย มีรสขม มัผลิตออกมา
          ในรูปเม็ดแคปซูล น้ำ หรืออัดเป็นแท่ง
    

 การเสพ


                   ใช้รับประทาน หรือฉีดเข้าเส้น
    

 การออกฤทธิ์

   
                   มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง มีความรุนแรงกว่าฝิ่น 8 - 10 เท่า แพทย์นำมาใช้ลดอาการปวด ทำให้คนไข้รู้สึกง่วงนอน เหม่อลอย
    

โทษ


                    กระวนกระวาย สับสน หวาดระแวง ก้าวร้าว ชัก หมดสติลงแดง

 

 

       แหล่งข้อมูล : http://www.anatomy-cmu.com                                                                                กลับหน้าหลัก