คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ยาเสพติดชนิดใดที่เป็นยาเสพติดที่มาจากธรรมชาติ

มอร์ฟีน
ยาบ้า
เฮโรอีน
กัญชา
2. เมื่อพบว่าคนในบ้านติคยาเสพติคควรทำอย่างไร
บอกตำรวจจับ
ไล่ออกจากบ้าน
พาไปรักษา
ตัคความสัมพันธ์
3. ยาเสพติคประเภทออกฤทธ์หลอนประสาทได้แก่
ยาบ้า
เฮโรอีน
กัญชา
ยาเค
4. แดงชวนดำไปดูดบูหรี่ หลังโรงเรียน ดำควรทำอย่างไร
สูบตาม
บอกครู
ปฏิเสธ
ลองดูสักครั้ง
5. ลักษณะทางกายของคนติดยาเสพติด
อ้วนท้วน แข็งแรง
เตี้ยล่ำ
ร่างกายเจริญเติบโต
ซูบผอม
6. ลักษะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผู้ติดยาเสพติดคือ
ร่าเริงแจ่มใส
มีอารมณขัน
หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย
เป็นที่รักของเพื่อนๆ
7. สาเหตุสำคัญของการติดยาเสพติดในวัยรุ่นคือ
ฐานะร่ำรวย
อยากดัง
อยากทดลอง
อยากเท่ห์
8. สาวพบว่ามีการซื่อขายยาเสพติด ควรแจ้งข้อมูลที่ใด
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
สถานีอนามัย
โรงเรียน
9. นิโคตินเป็นสารที่อยู่ในยาเสพติดชนิดใด
ยาบ้า
บุหรี่
กัญชา
ฝิ่น
10. คนที่เคยเสพยาจนติดเมื่อไม่ได้เสพยาจะมีอาการต่อไปนี้ยกเว้นของใด
อยากยา
คลุ้มคลั่ง
ชอบเก็บตัว ทำตัวลึกลับ
ร่าเริงแจ่มใส

                                                                                                                                            กลับหน้าหลัก