เฮโรอีนฝิ่นมอร์ฟีนยากล่อมประสาทสารระเหยสุรา

                


สารระเหย

สารระเหย

             ลักษณะ

                          เป็นสารเคมีที่จากน้ำมัน และ แกสธรรมชาติ ระเหยได้ง่าย เช่น ทินเอนร์ กาวน้ำ ยาล้างเล็บ น้ำมันก๊าด แลคเกอร์
    


            การเสพ

  
                          ใช้สูดดม
    

            การออกฤทธิ์


                         มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำลายสมอง ผู้เสพในช่วงแรกจะมีอากรคล้ายคนเมาสุรา พูดจาไม่ชัด สมองโล่ง ควบคุม
                    ตนเองไม่ได้เซื่องซึม ง่วงนอน เคลื่อนไหวช้า ไม่รู้สึกตัว เห็นภาพหลอน มือสั่น ตาพร่า นัยน์ตากระตุก ก้าวร้าว

    

            โทษ


                       ผู้เสพจะมีอาการทุรนทุราย หงุดหงิด โกรธง่าย มือไม้สั่น เหงื่อออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน เห็นภาพหลอน มีอาการหลงผิด
                   หวาดระแวง เกรงว่าคนจะมาทำร้าย หูแว่ว ประสาทหลอนอาจเสียชีวิตได

 

 

           แหล่งข้อมูล :http://www.anatomy-cmu.com                                                                                 กลับหน้าหลัก