แอลเอสดีเห็ขี้ควายยาเค

                


ยาเค

ยาเค

                     ลักษณะ
                             
                                ยาเคเป็นสารที่ในทางการแพทย์นำมาใช้เป็นยาสลบ มีการผลิตออกมาในรูปแบบน้ำ ผง และเกล็ด

    
              
                    การเสพ

                            
                               อาจใช้วิธีการรับประทานพ่นเข้าจมูก หรือฉีดเข้าร่างกาย


    
                    การออกฤทธิ์

    
                               ยาเคเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์หลอนประสาท ทำให้ร่างกายไม่มีความเจ็บปวด ไร้ความรู้สึก เคลิบเคลิ้ม หูแว่ว
                             ความคิดสับสนตื่นเต้น ตกใจง่าย หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง มองเห็นภาวะซ้อน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร

    
            
                   โทษ

   
                               ผู้เสพเมื่อหยุดเสพอาการต่าง ๆ จะค่อย ๆ หายไป ไม่แสดงอาการขาดยามาก หรือรุนแรงเท่ากับสารเสพติดชนิดอื่น

 

                  
                      แหล่งข้อมูล :www1.oncb.go.th

 กลับหน้าหลัก