ยาแผนโบราณ


ยาแผนโบราณ

    

                      ยาแผนโบราณคือ อะไร
             

                               ยาแผนโบราณ เป็นยาที่ปรุงขึ้นเพื่อใช้ในการบรรเทา หรือ รักษาโรคตามแผนโบราณ ส่วนใหญ่ จะประกอบด้วย

                  ตัวยาซึ่งเป็นสมุนไพร ที่จากพืช สัตว์ หรือ แร่ ยาแผนโบราณมีทั้งยา ที่ผลิตภายในประเทศ และยาที่นำสั่งมาจากต่าง ประเทศ

                  ยาแผนโบราณที่ถูกต้องจะต้องมีเลขทะเบียน ตำรับยาอยู่บนฉลาก ซึ่งเลขทะเบียนตำรับยานี้ ประกอบด้วย ตัว อักษร G หรือ H

                  หรือ K หรือ L ตามด้วยตัวเลขแสดงลำดับ การขึ้นทะเบียน และทับปีที่ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตัวอย่างเช่น G 5/39 หมายถึงยาที่

                  ผลิตภายในประเทศได้รับทะเบียนลำดับที่ 5 ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้น โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่มีเลข ทะเบียน เนื่องจากอาจ

                  มีตัวยาที่เป็นอันตราย ผสมอยู่ เช่น ยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ เป็นต้น

                      เลือกยาแผนโบราณ

                        ควรซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณ  ซึ่งต้องมีใบอนุญาตและยาแผนโบราณนั้นต้องมีเลขทะเบียนตำรับยา

                        ไม่ควรซื้อจากรถขายยาเร่

                        ซื้อยาแผนโบราณที่มีฉลากและข้อความดังนี้

                           ชื่อยา และเลขที่หรือรหัสใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยา

                           ปริมาณของยาที่บรรจุ

                           เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

                           ชื่อผู้ผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา

                           วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิตยา

                           คำว่า  "ยาแผนโบราณ"  ให้เห็นได้ชัดเจน

                           คำว่า  "ยาใช้ภายนอก"  หรือ  "ยาใช้เฉพาะที่"  แล้วแต่กรณีด้วยอักษรสีแดงเห็นได้ชัดเจน  ในกรณีที่เป็นยาใช้ภายนอก
                                     หรือยาใช้เฉพาะที่
   
                           คำว่า"ยาสามัญประจำบ้าน" ในกรณีที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน

                           คำว่า  "ยาสำหรับสัตว์"  ในกรณีเป็นยาสำหรับสัตว์

 

                                        แหล่งข้อมูล: http://www.geocities.com/isanconsumer/do102/html


กลับหนัาหลัก