ยาใช้ภายนอก

    

                      ยาใช้ภายนอก คืออะไร
             

                                    ยาใช้ภายนอก ได้แก่ ยาที่ใช้ภายนอกร่างกายห้ามรับประทาน เช่น ครีม ยาหยอดตา ยาเหน็บ ยาพ่น เป็นต้น

                       (มักเขียนฉลากสีแดงติดข้างกล่องว่า "ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน" )ตัวอย่างยาที่ใช้ภายนอก เช่น
                     
                           ยาทางผิวหนังต่างๆ เป็นลักษณะครีม เช่น ยาแก้ปวด เคล็ดขัดยอก ,บาล์ม

                           ยาแก้เชื้อรา เช่น clotrimazole cream

                           ยาทาแก้คัน เช่น คาลาไมน์

                           ยาหยอดตาต่างๆ เช่น มักใช้แก้ระคายเคือง, หรือทดแทนน้ำตาเทียม หรือรักษาโรคตาบางชนิด

                           ยาทาแผลต่างๆ เช่น แอลกอฮอลส์ 70 %, เบตาดีน เป็นต้น

                           เมื่อใช้แล้วควรปิดฝาให้สนิท ระวังการระเหยซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง
                      

   

                                   

แหล่งข้อมูล   : http://www.dnfe5.nfe.go.th

 

                                                                                 กลับหน้าหลัก