เนื้อหาหลัก

คำถาม   ถ้าผู้ชายใช้นิ้วสอดใส่แทนอวัยวะเพศ อย่างนี้เรียกว่ามีอะไรกันไหม แล้วถือว่าเสียความบริสุทธิ์หรือยัง

คำตอบ   น้าหมอต้อ

โดยหลักทางสรีระก็ถือว่าเสียความบริสุทธิ์ แต่ถ้าตามหลักการพิจารณาคดีถือว่าไม่ค่ะ เพราะต้องเป็นการล่วงล้ำขององคชาติเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งลองเลยนะคะ เพราะต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่นิ้ว ชั่งใจตัวเองให้ดี และดูว่าเรารับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ได้แค่ไหน

บทกลอน

วันนั้น ฉันได้ยิน เสียงๆหนึ่ง

เป็นเสียงซึ่ง คุ้นเคย ไม่เลือนหาย

เสียงๆนั้น เป็นเสียง ที่เคย อยู่ข้างกาย

เธอรู้ไหม เสียงนั้นน่ะ คือเสียงเธอ

(คิดถึงจังอยากได้ยินเสียงเธออ่ะ)


มีต่อ