ความหมายของการปฏิสนธิ

การปฏิสนธิ คือ การที่อสุจิเพศผู้เข้าผสมกับไข่ของเพศเมีย โดยที่ไข่ 1 ใบ ผสมกับอสุจิ 1 ตัว หรือกระบวนการที่เซลล์ของเพศชาย รวมกับเซลล์ของเพศหญิง ทำให้เกิดเซลล์ใหม่

การปฏิสนธิ

การปฏิสนธิมี 2 แบบด้วยกัน คือ

    1. การปฏิสนธิภายนอก เช่น การผสมเทียมเด็กหลอดแก้ว
    2. การปฏิสนธิภายใน เช่น การฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก

หลังจากเกิดการปฏิสนธิเรียบร้อยแล้ว ตัวอสุจิกับไข่จะรวมเป็นเซลล์เดียวกัน เรียกว่า ไซโกต ต่อมา ไซโกตจะแบ่งตัวแบบทวีคูณจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์จาก 2เซลล์เป็น 4 เซลล์ จาก 4 เซลล์เป็น 8 เซลล์ เรื่อยไปตามลำดับจนได้หลายเซลล์ มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นก้อน การบีบตัวของท่อนำไข่จะทำให้ ก้อนนี้เคลื่อนเข้าสู่โพรงมดลูก โดยใช้เวลาประมาณ 7-8 วัน แล้วฝังตัวที่ผนังชั้นในของมดลูกหรือเยื่อ บุโพรงมดลูก เพื่อเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 260 วัน หรือ 37 สัปดาห์ จึง จะครบกำหนดคลอด