Home                                                                                                                     

ประเภทการออกกำลังกาย: 

ลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม

การวิ่งเพื่อสุขภาพ

การเดินเพื่อสุขภาพ

 การขี่จักรยาน
โยคะ
เต้นแอโรบิก
เต้นรำ
กระโดดเชือก
การรำมวยจีน(ซี่กง)
การรำมวยจีน(ไทเก๊ก)
เกมส์กีฬา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำ
 

การรำมวยจีน (ซี่กง)

    การรำมวยจีน (ซี่กง)

        การรำมวยจีนเป็นการเคลื่อนไหวอวัยวะ แขนขา ลำตัวอย่างช้า ๆ แต่ใช้เวลาและสมาธิ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุแต่ต้องมีครูฝึกที่ดี มีกลุ่มที่เหมาะสม และต้องใช้เวลาปฏิบัติอย่างจริงจัง

 การออกกำลังกายด้วยการรำมวยจีน ..
       นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยทองและผู้สูงอายุ ช่วงนี้เราไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการรำมวยจีนกัน
      การรำมวยจีน .. เป็นการออกกำลังกายที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพ ช่วยป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนเราได้ โดยมีผลการวิจัย จากสหรัฐอเมริกาพบว่า การรำมวยจีนกับการเต้นแอโรบิค ของผู้สูงอายุนั้น ช่วยลดความดันโลหิตให้ต่ำลงได้พอ ๆ กัน และหากออกกกำลังกาย ด้วยการรำมวยจีนเป็น เวลาเดือนครึ่งจึงจะมีประโยชน์ ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือก... สำหรับหลักของการรำมวยจีนนั้น โดยพื้นฐานแล้วมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการคือ  

       1. ฝึกกาย .. ซึ่งจะต้องทำให้ถูกต้องเริ่มจากท่ายืนต้องก้าวขาซ้าย ออกให้กว้างเท่ากับช่วงไหล่ วางเท้าให้มั่นคงพร้อมที่จะ ย่อตัว ในท่าปักหลักได้ ส่วนมือยกขึ้นเคลื่อนไหวไปมา หัวแม่มือทั้งสอง ต้องการออกตลอดเวลา และนิ้วมืออื่นไม่เหยียดตรง แต่จะโค้งไปตามธรรมชาติ ทำอุ้งมือเป็นแอ่ง สองมือพร้อมจะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะ...
       2. ฝึกการหายใจ .. คือหายใจเข้าออกตาม ธรรมชาติให้ลึกและยาว หรือวิธีหายใจด้วยท้อง หรือวิธีหายใจแบบฝืนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้...
       3. ฝึกจิต ทำสมาธิ .. มุ่งไปทุกส่วนของร่างกายที่เกิดโรค แล้วผ่อนคลายบริเวณนั้น ๆ การผ่อนคลายร่างกาย ควรทำตั้งแต่ ศรีษะจรดปลายเท้า...
       ส่วนประโยชน์ของการรำมวยจีนนั้น .. ตามการแพทย์แผนโบราณ ของจีน ถือว่าจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ ท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมการ ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพด้วยการรำมวยจีนได้ ณ สวนลุมพินี และสวนจตุจักร

จัดทำโดย เด็กหญิงสุภาพร สอดดง เด็กหญิงสรารัตน์ ฉายพงษ์  เด็กหญิงอรสา บุญทา ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
e_mail:phisamai2503@hotmail.com
Copyright(c) 2008 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved