Home                                                                                                                     

ประเภทการออกกำลังกาย: 

ลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสม

การวิ่งเพื่อสุขภาพ

การเดินเพื่อสุขภาพ

 การขี่จักรยาน
โยคะ
เต้นแอโรบิก
เต้นรำ
กระโดดเชือก
การรำมวยจีน(ซี่กง)
การรำมวยจีน(ไทเก๊ก)
เกมส์กีฬา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำ
 

การรำมวยจีน (ไทเก๊ก)

    การรำมวยจีน (ไทเก๊ก)
        การรำมวยจีนเป็นการเคลื่อนไหวอวัยวะ แขนขา ลำตัวอย่างช้า ๆ แต่ใช้เวลาและสมาธิ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุแต่ต้องมีครูฝึกที่ดี มีกลุ่มที่เหมาะสม และต้องใช้เวลาปฏิบัติอย่างจริงจัง
       ไทเก๊ก เป็นศิลปะที่มีรากฐานมาจากเมืองจีน ที่เน้นเรื่อง การเคลื่อนไหวเกือบทุกส่วนของร่างกาย อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตลอดเวลา มีความช้าอยู่ในตัว รำโดยไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อ ปล่อยให้เป็น ตามธรรมชาติ การหายใจก็เป็นไปตามปกติ มีลักษณะของ ความต่อเนื่อง จากท่าแรกจนท่าสุดท้าย เป็นลักษณะของ การนำเอาพลัง ของร่างกายและจิตใจมาผสานกัน เนื่องจากผู้ที่ฝึก จะต้องมีสมาธิ ในการรำ มีการกำหนดสายตาตามท่าทางตลอดตั้งแต่ต้นจนจบการฝึก
      บรมครูของไทเก็กคือ เตียซำฮง นักบุญในลัทธิเต๋า ได้แสวงหา สัจจธรรมโดยบำเพ็ญพรตอยู่กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และค้นพบ หลักการอ่อนตามกัน ซึ่งเป็นหลักสำคัญของไท๊เก็ก ส่วนการคิดท่ารำนั้น ได้อาศัยหลักการต่อสู้ของงูที่ต่อสู้กับดุเหว่า ซึ่งเน้นถึงการ เคลื่อนไหว ร่างกายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ
      ไทเก็ก จะมีท่ารำอยู่ 128 ท่า ใช้เวลาในการรำประมาณ 15 นาที ขึ้นอยู่กับผู้ฝึกจะรำช้าหรือเร็วเพียงใด และฝึกได้ทุกเพศทุกวัย
      สำหรับประโยชน์ของไท้เก็กที่ผู้ฝึกจะได้คือ เป็นเพิ่ม ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย ส่วนต่างๆ ข้อต่อ ไม่ติดขัด การทำงานของระบบหัวใจและการหายใจดีขึ้น ซึ่งรวมกัน แล้วก็คือสุขภาพกายสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น ส่วนสุขภาพจิต ก็ได้ในแง่ของ การฝึกให้มีสมาธิ ที่ใช้ในการรำต่อเนื่องกันตลอดเวลา    

จัดทำโดย เด็กหญิงสุภาพร สอดดง เด็กหญิงสรารัตน์ ฉายพงษ์  เด็กหญิงอรสา บุญทา ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
e_mail:phisamai2503@hotmail.com
Copyright(c) 2008 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved