เริม Herpes simplex
          
         เริม คือ โรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฮอร์เป็นโรคหนึ่งซึ่งจัดเข้าอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ ไวรัสนี้ทำใหเกิดการติดเชื้อได้หลายระบบทั่วร่างกาย เช่น ตาเยื่อบุช่องปาก ริมฝีปาก ผิวหนัง ระบบประสาท และ สมอง รวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศ โดยเชื้อไวรัสนี้จะเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสัมผัส ทางเยื่อบุหรือทางผิวหนัง ที่ถลอก หรือเป็นแผล บริเวณที่พบอาการติดเชื้อเริมมากที่สุดคือ ริมฝีปาก รองลงมาคือบริเวณอวัยวะเพศ คนส่วนใหญ่ ประมาณ 80-90 % จะเคยได้รับเชื้อไวรัสเริมเข้าสู่ ร่างกายแล้ว แต่อาจไม่ได้แสดง อาการของโรค เมื่อเกิด อาการติดเชื้อครั้งแรกแล้วมักจะเกิดซ้ำอีก เป็น ๆ หาย ๆ อยู่เรื่อยไป

           

ลักษณะของโรคเริม
         
          เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายประมาณ 6-8 วัน จะทำให้ผิวบริเวณนั้นเกิดตุ่มน้ำพองใสเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 2-10 เม็ด ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้ผู้ป่วยจะมีอาการคันหรือแสบร้อนรอบ ๆ ตุ่มใสนี้ ซึ่งต่อมาจะแตกออกเป็นแผลตื้น ๆ หลายแผลติดกัน

เริมอวัยวะเพศ
          
          โรคเริมอวัยวะเพศนี้ มีอัตราการติดต่อสูง ซึ่งโดยมากมักจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่เป็น โรคนี้อยู่ การใช้ถุงยางอนามันก็ไม่สามารถป้องกันได้ทีเดียว


อาการของการติดเชื้อ herpes simplex
 
          
          อาการเริมต้นจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนตำแหน่งที่ได้รับเชื้ออาการของการติดเชื้อที่ปาก และที่ อวัยวะเพศจะเหมือน ๆ กันเพียงแต่ขึ้นกันคนละที่อาการจะแบ่งเป็น การเป็นครั้งแรก Primary Infection ระยะปลอดอาการ Latency and Shedding และอาการกลับเป็นซ้ำ Recurring Infections
          
          
      การเป็นครั้งแรก Primary Infection เริ่มด้วย อาการปวดแสบร้อน ต่อมาจะมีอาการบวมและอีก 2-3 วันจะมีตุ่มน้ำใสเกิดบนฐานสีแดงตุ่มน้ำแตกออกใน 24 ชั่วโมง และตกสะเก็ด ตุ่มอาจจะรวมเป็นกลุ่มใหญ ่และเป็นแผลกว้างทำให้ปวดมาก แผลจะหายใน 2-3 สัปดาห์ ตำแหน่งที่พบได้บ่อยได้แก่ ปาก ริมฝีปาก ตา เมื่อแผลแห้งแล้วจะไม่ติดต่อระหว่างที่เป็นผื่น ต่อมน้ำเหลืองใกล้ ๆ อาจจะโตและอาจจะมีไข้ปวด เมื่อยตามตัว
          
      ระยะปลอดอาการ Latency and Shedding ช่วงนี้เชื้ออยู่ในร่างกายโดยที่ไม่เกิดอาการอะไร เชื้อ อาจจะแบ่งตัวและสามารถ ติดต่อได้โดย เฉพาะเชื้อที่อวัยวะเพศแม้ว่าจะไม่มีผื่น
      อาการกลับเป็นซ้ำ Recurring Infections มีอาการน้อยกว่า และเป็นพื้นที่น้อยกว่าไม่ค่อยมีไข้ และมักเป็นบริเวณใกล้กับที่เดิมโดยเฉพาะที่ อวัยวะเพศอาจจะกลับเป็นซ้ำได้ 5 ครั้งต่อปี

ปัจจัยกระตุ้นในการกลับเป็นซ้ำ
          
           สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นได้แก่ การถูไถ การสัมผัสลม แสง ความเย็น เสื้อผ้าคับ ๆ เหงื่อ ความเครียด
           อาหารได้แก่ ถั่ว กาแฟ แอลกอฮอล์ ช็อกโกแลต 
           การมีประจำเดือน
           การนอนหลับ ความเครียด ไข้

          
      ทุก ๆ คนจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ herpes simplex โดยเฉพาะกลุ่มที่มีฐานะไม่ดีโดยเชื้อ (HSV-1) จะติดต่อทางสารหลั่งในปาก ส่วน (HSV-2) จะติดต่อทางอวัยวะเพศ ทวารหนักเมื่อเชื้อ เข้าทางผิวหนัง เชื้อจะไปตามเส้นประสาททำให้เชื้อลามเป็นบริเวณกว้างและอาจจะเกิดผื่นที่บริเวณใหม่
      ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเริมที่ปากคือวัยเด็กอายุ 4-5 ปีมักติดต่อทางการสัมผัสเช่นการใช้ของร่วมกัน การจูบไม่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชื้อนี้สามารถติดต่อจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยเฉพาะที่ตา โดยการ สัมผัสด้วยมือ ดังนั้น ต้องล้างมือให้สะอาด
      ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเริมที่อวัยวะเพศมักเกิดในผู้ที่มีคู่ขาหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก oral sex ซึ่งเชื้อที่เป็นสาเหตุมักจะเป็น type 1 การป้องกันการติดเชื้อควรงดมีเพศสัมพันธ์ุ หรือใช้ถุงยาง คุมกำเนิดขณะมีอาการติดเชื้อ
      การเป็นเริมในทารกมักจะติดเชื้อในแม่ที่ติดเชื้อ HSV-2 และมีการคลอดก่อนกำเนิดหรือ ต้องใช้ เครื่องมือในการคลอด
      ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเช่น นักมวยปล้ำ นักรักบี้ นักมวย ผู้ป่วยโรคเอดส์
          มีการศึกษาว่าแม้จะไม่มีผื่นหรืออาการเชื้อก็สามารถแพร่ออกมาได้ ดังนั้นไม่มีหลักประกันว่าการมี เพศสัมพันธุ์กับคนที่ไม่มีอาการจะปลอดภัยจากโรคเริม


ข้อปฏิบัติสำหรับคนใข้โรคเริมอวัยวะเพศ
           งดเพศสัมพันธ์หรือสัมผัส โดยตรงกับแผลจะกระทั่งแผลหายดีแล้ว พยามละเว้นการแตะต้องกับ บริเวณ เพราะอาจจะแพร่ไปสู่ริเวณร่างการได้
           สวมชุดชั้นใน ชนิดฝ้าย และ เว้นการสวมเครื่องนุ่งห่ม หรือ กางเกงที่คับหรือยีนส์สตรีควรงด สวมกางเกงชนิดทำจากไนล่อนหรือลินิน
           สตรีที่เป็นเริมอวัยวะเพศโอกาสเสี่ยงสูง ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อ  การตรวจ PAP SMEAR 1-2 ครั้งทุกเดือน
          ทุกครั้งที่เปลี่ยนแพทย์ ให้เล่าประวัติการเกิดเริมของตนเองกับแพทย์ ที่ท่านไปหาใหม่
           สตรีที่ตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจเกี่ยวกับเริมเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้คลอดถ้าสงสัย
ว่าจะเป็นโรคเริม ควรรีบปรึกษาแพทย์

          
      มียารับประทานให้เลือก 3 ตัวให้เลือกในการรักษา ยาทั้ง 3 ตัวมิได้ให้หายขาดเพียงแต่ลดความ รุนแรง ลดความถี่และลดระยะเวลาที่เป็นยาทั้ง 3 ได้แก่ Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir การให้ยา มีได้ 2 ลักษณะ คือ
           Acute therapy หมายถึงการเริ่มให้ยาตั้งแต่เริ่มมีอาการคือปวดแสบปวดร้อนโดยที่ยังไม่มีผื่นขึ้น ถ้ามีผื่นขึ้นจะไม่ได้ผล ให้ยาครบ 5 วัน
           Suppress therapy คือการให้ยาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ จะเลือกให้ในรายที่เกิดการกลับ เป็นซ้ำบ่อย หรือมีโรคประจำตัว
      สำหรับยาทายังไม่มียาทาที่ได้ผลดี ยาทาอาจจะได้ผลในแง่ลดอาการปวด ทำให้ผื่นแห้งเร็วยาที่นิยม ใช้ คือ acyclovir ครีมซึ่งได้ผลเฉพาะ primary lesion ยาทาไม่ช่วยลดจำนวนเชื้อ หรือลดระยะเวลา ที่เป็นโรค สำหรับยาอื่นต้องเลือกให้ดีเพราอาจจะมีแอลกอฮอล์ หรือสารที่ระคายอย่างอื่นซึ่งทำให้แผล หายช้า ยาซึ่งมีส่วน ผสมของ steroidก็ไม่ควรใช้เพราะแผลจะหายช้า


โรคแทรกซ้อนของการติดเชื้อ herpes simplex
          
           การตั้งครรภ์และการติดเชื้อ herpes simplex พบว่าคนท้องที่ติดเชื้อประมาณร้อยละ 0.01.0.04 อาจจะเกิดการแท้ง คลอดก่อนกำหนด เด็กเจริญเติบโตช้าโดยเฉพาะการติดเชื้อใกล้คลอด ดังนั้นแนะนำ ว่าควรจะรักษาหากเกิดการติดเชื้อเมื่อใกล้คลอด การติดเชื้อครั้งแรกจะเกิดโรคแทรกซ้อน ได้บ่อยกว่า การติดเชื้อที่กลับเป็นซ้ำ
           Herpes Encephalitis เกิดจากเชื้อที่อยู่ในระยะ Latency และเกิดการแบ่งตัวผู้ป่วยอาจจะ เสียชีวิต หากไม่ได้รักษาแต่โชคดีที่พบน้อย
           Herpes Meningitis พบได้ร้อยละ 4-8 ในคนที่เป็น primary genital HSV-2พบมากในผู้หญิง แต่ไม่ ต้องตกใจเนื่องจากหายเองใน 2-7 วันผู้ป่วยจะปวดศีรษะ อาเจียน และมีไข้
           ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากยา เช่น steroid มะเร็ง ยารักษามะเร็งหาก ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ติดเชื้อ herpes simplex จะเป็นรุนแรงมีโรคแทรกซ้อนปอดบวม ตับอักเสบ สมองอักเสบ
           การติดเชื้อที่ตา อาจจะทำให้ตาพร่ามัว ในรายที่เป็นรุนแรงอาจจะทำให้ตาบอด
 
 
จัดทำโดย
teamhertfood
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
114 หมู่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
e-mail : sukhan_tawipad@hotmail.com
 


กลับขึ้นข้างบน