นิยาม
โรคไทฟอยด์
           เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าซาลโมเนลลา ไทฟี (Salmonella typhi) โรคนี้แพร่ระบาดได้ดีในภูมิภาคเขตร้อน ในแต่ละปีจะมีประชากรโลกป่วยด้วยโรคไทฟอยด์ประมาณ 33 ล้านคน โรคนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 7 - 14 วันจึงจะปรากฏอาการอาการของโรคโดย
ทั่วไปได้แก่ มีไข้สูง หนาวสั่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อุจจาระร่วงและอุจจาระเหม็นมาก
          ไข้ไทฟอยด์หรือรากสาดน้อย โรคนี้เกิดจากเชื้อไทฟอยด์(Salmonella typhi) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อได้โดยอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน อุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วย อาการสำคัญคือ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ตามตัว เบื่ออาหาร ผู้ป่วยอาจมีอาการท้องผูก หรือบางรายอาจ ท้องเสียได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรค นี้เรื้อรังจะมีเชื้อปนออกมากับอุจจาระและปัสสาวะเป็นครั้งคราว ซึ่งจะทำให้เป็นพาหะของโรคได้ ถ้าไปประกอบอาหาร โดยไม่สะอาดหรือไม่สุก ก็จะทำให้เชื้อไทฟอยด์แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้มาก            คนจะรับเชื้อนี้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรค คนที่เป็นโรคจะขับถ่ายเชื้อ ออกทางอุจาระ เชื้อนี้อาจจะปนเปื้อนในน้ำตามธรรมชาติ หรืออาจจะปนเปื้อนอาหาร ผู้ป่วยบางคนจะมีเชื้อ ในร่างกายที่เรียก carrier ซึ่งสามารถขับเชื้อ ออกสิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอาการเมื่อคน ได้รับ เชื้อ เชื้อจะเข้าสู่ลำไส้ ต่อมน้ำเหลือง ตับ ม้าม โดยทางกระแสเลือด            หลังจากได้รับเชื้อนี้1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะเริ่มเกิดอาการเบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ปวดตามตัว มีไข้สูง 40.5 องศา มีอาการท้องร่วง บางรายอาจจะมีผื่นขึ้นตามตัว บางรายอาจจะมีอาการแน่นท้อง หากไม่รักษา ผู้ป่วยบางรายหายเองได้ใน 3-4 สัปดาห์           ให้พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้ ให้รับประทานอาหารอ่อน
           มีไข้สูง ให้ยาลดไข้ paracetamol 500 มก. ผู้ใหญ่ให้ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เด็กตำกว่า 1 ปี ให้ครั้งละ 1/2 ช้อนชา อายุ 1-4 ปีให้ 1 ช้อนชา อายุ 5-7 ปี ให้ช้อนชาครึ่ง อายุ 8-12 ปี ให้ 2 ช้อนชา
          ให้ยาปฏิชีวนะ Choliramphenical ผู้ใหญ่ชนิดแคบซูล 250มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. วันละ4 ครั้ง
          ถ้าอาการดีขึ้น ให้ยาครบ 2 สัปดาห์ แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 3 วัน หรือมีอาการแทรกซ้อน ให้รีบส่งพบแพทย์ เพื่อเจาะเลือดทำ widal test หรือนำเลือดและอุดจาระ ไปเพาะหาเชื้อ
 
 
 
 
จัดทำโดย
teamhertfood
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
114 หมู่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
e - mail : sukan_tawipad@hotmail.com
 
กลับขึ้นข้างบน