สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด

กรุงเทพมหานคร
1) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เขคบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 4246933
รพ.ตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 4370166 ต่อ 266
รพ.วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2430151 ต่อ 257
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 5870873
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2819730
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10800
รพ.นิติจิตเวช เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 4419026-9
สถานพยาบาลวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 3771758
รพ.รามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 5132509
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 2364174
รพ.ตำรวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 2528111-9
รพ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 2527592
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 2500286
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3918539
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3212566
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 2491852
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 4132435
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 2843244
รพ.พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2460066
ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 เขตสามเสนใน กรุงเทพฯ 2701985
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 2450640
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 2450640
รพ.ทหารเรือ แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 4112191

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา

รพ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2457188
คลีนิกประทีป-ทวีการแพทย์ เขคพระโขนง กรุงเทพฯ 3213423
รพ.บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 472290-93
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 2891133
รพ.นพรัตนราชธานี เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 5174270-9
คลินิกแพทย์พิจิตร เขตประเวศน์ กรุงเทพฯ 3224071
รพ.กลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 2210829
เสาวรสคลินิก เขตพญาไท กรุงเทพฯ 2796684
สำนักแพทย์ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3923715
คลินิกแพทย์สุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 2586789
รพ.กล้วยน้ำไท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3910360
รพ.สุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 3910011
รพ.กรุณาพิทักษ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 2866804-10, 2866793-5
คลินิกสมประสงค์การแพทย์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 4687700
รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 2330955, 2330956
รพ.กรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 3180066
คลินิกรวมแพทย์ พ. 7 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 6440794
สำนักงานแพทย์บุญเติม แขวงคลองสาน กรุงเทพฯ 4375874
รพ.พระราม 2 อ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 4514920-30
นครไทยโพลีคลินิก อ.ยานนาวา กรุงเทพฯ 2117593

3) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
และขั้นติดตาม

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 5342559
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เขตประเวศ กรุงเทพฯ 3288210
มูลนิธิดวงประทีป แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 2493553, 2494880

4) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นเตรียมการถอนพิษยา
และฟื้นฟูสมรรถภาพ

รพ.ทหารผ่านศึก เขตพญาไท กรุงเทพฯ 2450661-4

ภาคเหนือ
1) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง เชียงราย (053) 711300
รพ.แม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย (053) 731300-1
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ.เชียงของ เชียงราย (053) 791007
รพ.ขุนตาล อ.ขุนตาล เชียงราย
รพ.พาน อ.พาน เชียงราย (053) 721345
รพ.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย เชียงราย (053) 799033
คลินิกนายแพทย์จำลอง อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 213533
คลินิกหมอกิติ อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 234787
รพ.แมคคอร์นิค อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 277049, 282495
สันโปงคลินิก อ.แม่ริม เชียงใหม่
รพ.รวมแพทย์ อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 270144-8
สถานพยาบาลห้วยแก้วโพลีคลินิก อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 223060
คลินิกแพทย์ทินกร อ.สารภี เชียงใหม่ (053) 50140
รพ.สามเงา อ.สามเงา ตาก (055) 599072
รพ.พบพระ อ.พบพระ ตาก (055) 569023
รพ.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด ตาก (055) 581229
รพ.กองบิน อ.ตาคลี นครสวรรค์ (056) 261071
รพ.นครสวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง นครสวรรค์ (056) 228688
รพ.น่าน อ.เมือง น่าน (054) 710138
รพ.เชียงคำ อ.เชียงคำ พะเยา (054) 451300-1
รพ.พะเยา อ.เมือง พะเยา (054) 431189, 431169
รพ.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ พะเยา (054) 491119
รพ.ปง อ.ปง พะเยา (054) 497225
รพ.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน พะเยา (054) 431593
รพ.จุน อ.จุน พะเยา (054) 481605
รพ.พุทธชินราช อ.เมือง พิษณุโลก (055) 258608 ต่อ 126
รพ.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ พิษณุโลก (055) 381020-1
รพ.เพชรบูรณ์ อ.เมือง เพชรบูรณ์ (056) 711025
รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์
รพ.แพร่ อ.เมือง แพร่ (054) 511103
รพ.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
รพ.ศรีสังวาลย์ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน (053) 611378
รพ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (053) 681394
รพ.ปาย อ.ปาย แม่ฮ่องสอน (053) 699031
รพ.สบเมย อ.สบเมย แม่ฮ่องสอน
รพ.งาว อ.งาว ลำปาง
รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง
รพ.วังเหนือ อ.วังเหนือ ลำปาง
รพ.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ลำปาง
รพ.เมืองปาน อ.เมืองปาน ลำปาง
รพ.ลำปาง อ.เมือง ลำปาง (054) 223623-31
รพ.ลำพูน อ.เมือง ลำพูน (053) 511233, 511034
รพ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง อุตรดิตถ์ (055) 411064
รพ.อุทัยธานี อ.เมือง อุทัยธานี (056) 511081

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
และขั้นติดตามผล

ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้าอินคอนโทร อ.แม่สอด ตาก 01-9371345
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
รพ.เสริมงาม อ.เสริมงาม ลำปาง
ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผ้ติดยาเสพติดคอมมูนิต้าอินคอนโทร อ.เมือง สกลนคร

3) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขึ้นเตรียมการ ถอนพิษยา
และขั้นติดตามผล

รพ.อมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่ (053) 467014
รพ.เชียงใหม่ราม อ.เมือง เชียงใหม่ (053) 224861

ภาคใต้
1) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
รพ.ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง นครศรีธรรมราช (075) 341111
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี (073) 333291
รพ.ยะลา อ.เมือง ยะลา (073) 212223
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้ อ.เมือง สงขลา (074) 245062
รพ.สงขลา อ.เมือง สงขลา (074) 311017
รพ.ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ สงขลา
รพ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี (077) 421230

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา

รพ.กระบี่ อ.เมือง กระบี่ (075) 611202, 611210
รพ.ชุมพร อ.เมือง ชุมพร (077) 511180
รพ.ตรัง อ.เมือง ตรัง (075) 218363
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง นครศรีธรรมราช (075) 342020, 342017
รพ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช (075) 521133, 521186
จงพรคลินิก อ.เมือง นครศรีธรรมราช (075) 312226
รพ.นราธิวาส อ.เมือง นราธิวาส (073) 511060
รพ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก นราธิวาส (073) 611109
รพ.บางสะพาน อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (032) 691133
รพ.ปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี (0736) 349260, 349479
รพ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พังงา (076) 421070
รพ.พังงา อ.เมือง พังงา (076) 411033
รพ.เกาะยาว อ.เกาะยาว พังงา (076) 597109
รพ.ทับปุด อ.ทับปุด พังงา
รพ.พัทลุง อ.เมือง พัทลุง (074) 611527, 611008
รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง ภูเก็ต (076) 211786
รพ.เบตง อ.เบตง ยะลา (073) 230202
รพ.ระนอง อ.เมือง ระนอง (077) 811574
รพ.ประสาทสงขลา อ.เมือง สงขลา (074) 311319
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา (074) 230800-4
คลีนิกแพทย์ปรัชญา อ.หาดใหญ่ สงขลา
รพ.สตูล อ.เมือง สตูล (074) 711028
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง สุราษฎร์ธานี (077) 272599
รพ.สวนสราญรมย์ อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี (077) 311508

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง ขอนแก่น (043) 225892
รพ.ค่ายสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา (044) 243517
รพ.บุรีรัมย์ อ.เมือง บุรีรัมย์ (044) 612081
รพ.ปากชม อ.ปากชม เลย (042) 213045, 811944
รพ.ศรีสะเกษ อ.เมือง ศรีสะเกษ (045) 611503
รพ.หนองคาย อ.เมือง หนองคาย (042) 411504
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง อุบลราชธานี (045) 254053

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา

รพ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ (043) 811520
รพ.ขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น (043) 236205 ต่อ 196
รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน ขอนแก่น (043) 251321
คลินิกหมอสุชาติ อ.เมือง ขอนแก่น (043) 239460
รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง ชัยภูมิ (044) 811640
รพ.นครพนม อ.เมือง นครพนม (042) 511422
รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา (044) 246389, 242609, 254990-9
คลินิคโคกกรวดการแพทย์ อ.เมือง นครราชสีมา (044) 395009
รพ.มหาสารคาม อ.เมือง มหาสารคาม (043) 711289
รพ.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร (042) 611208
รพ.กุดชุม อ.กุดชุม ยโสธร รพ.ยโสธร อ.เมือง ยโสธร (045) 711061
รพ.ร้อยเอ็ด อ.เมือง ร้อยเอ็ด (043) 511503
รพ.เลย อ.เมือง เลย (042) 811541
รพ.สกลนคร อ.เมือง สกลนคร (042) 711615
รพ.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ สกลนคร (042) 796023, 769041
รพ.สุรินทร์ อ.เมือง สุรินทร์ (045) 511006
รพ.อุดรธานี อ.เมือง อุดรธานี (042) 244251-3
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาดม อ.เมือง อุดรธานี (042) 222456

3) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
และขั้นติดตามผล

สำนักชุบชีวิตใหม่ อ.เมือง ร้อยเอ็ด
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวัดเทพมงคล อ.เมือง อำนาจเจริญ (045) 451015

หมายเหตุ สถานพยาบาลบางแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ไปจากที่ได้ให้ข้อมูลไว้ หากมีปัญหาในการติดต่อ โปรดสอบถามจากบริการขององค์การโทรศัพท์

ภาคกลาง
1) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในครบ 4 ขั้นตอน
รพ.ไทยโยค อ.ไทยโยค กาญจนบุรี (034) 591034
รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จันทบุรี (039) 311611, 311270
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ อ.สัตหีบ ชลบุรี (038) 436167
รพ.ตราด อ.เมือง ตราด (039) 511284
รพ.ธัญญารักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 5310080-8
รพ.ค่ายธนรัชต์ อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (032) 621155
รพ.สะพานน้อย อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
รพ.อานันทมหิดล อ.เมือง ลพบุรี (036) 411623-6 ต่อ 162
รพ.ลพบุรี อ.เมือง ลพบุรี (036) 411250
รพ.เจ้าพระยายมราช อ.เมือง สุพรรณบุรี (035) 511033

2) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยในขั้นเตรียมการ
และขั้นถอนพิษยา

รพ.พหลพลพยุหเสนา อ.เมือง กาญจนบุรี (034) 511509
รพ.มะการักษ์ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี (034) 541115
รพ.บ่อพลอย อ.บ่อพลาอย กาญจนบุรี (034) 581160
รพ.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี (034) 576050
รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน อ.พนมทวน กาญจนบุรี (034) 579031
รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชมณียเขต อ.ไทยโยค กาญจนบุรี (034) 591117
รพ.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จันทบุรี (039) 431001-2
รพ.เขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จันทบุรี (039) 431974
รพ.เขาคิชณกูฎ อ.มะขาม จันทบุรี รพ.ขลุง อ.ขลุง จันทบุรี (039) 441644
รพ.แหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี (039) 399220
รพ.สอยดาว อ.สอยดาว จันทบุรี (039) 381376-7
รพ.โปงน้ำร้อน อ.โปงน้ำร้อน จันทบุรี (039) 321958
รพ.ฉะเชิงเทรา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา (038) 511633
รพ.ชลบุรี อ.เมือง ชลบุรี (038) 274200-8
รพ.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี (038) 419244
รพ.ชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท (056) 411142, 412447
รพ.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ ตราด (039) 581116
รพ.นครนายก อ.เมือง นครนายก (037) 311150
รพ.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม (034) 254150-4
รพ.สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม
รพ.บำราศนราดูร อ.เมือง นนทบุรี 5884998
รพ.พระนั่งเกล้า อ.เมือง นนทบุรี 5250494
คลินิกแพทย์วิเชียร อ.เมือง นนทบุรี 5265589, 5265499
รพ.ปทุมธานี อ.เมือง ปทุมธานี 5816163
รพ.รังสิต อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 5310765
คลินิกพิศาลบุตร อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 9591318
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ (032) 611338
รพ.หัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ (032) 511943
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ อ.เมือง ปราจีนบุรี (037) 211088
รพ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (035) 241686
รพ.พระจอมเกล้า อ.เมือง เพชรบุรี (032) 426500
รพ.ระยอง อ.เมือง ระยอง (038) 611104
รพ.แกลง อ.แกลง ระยอง (038) 671113-4
รพ.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง (038) 601888, 601294
รพ.ราชบุรี อ.เมือง ราชบุรี (032) 337011
รพ.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี (032) 241102-3
รพ.บ้านโปง อ.บ้านโปง ราชบุรี (032) 211409
รพ.โพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี (032) 231312
รพ.ปากท่อ อ.ปากท่อ ราชบุรี (032) 281584
วาสนา-ฐิติการแพทย์ อ.เมือง ราชบุรี
รพ.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี (036) 471129
รพ.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี (036) 412050
รพ.สมุทรปราการ อ.เมือง สมุทรปราการ 3870491
รพ.สมุทรสงคราม อ.เมือง สมุทรสงคราม (034) 711481
รพ.สมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร (034) 411187
ศูนย์บริการสาธารณสุข อ.เมือง สระบุรี (036) 211223
รพ.สระบุรี อ.เมือง สระบุรี (036) 211424, 223811-5
รพ.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท สระบุรี (036) 266111
รพ.สิงห์บุรี อ.เมือง สิงห์บุรี (036) 511060
รพ.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี (036) 511662
รพ.สมเด็จพระสังฆราช อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี (035) 531077
รพ.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี (035) 551422
รพ.อ่างทอง อ.เมือง อ่างทอง (035) 611151

3) ประเภทให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและหรือผู้ป่วยใน ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
และขั้นติดตามผล

ศูนย์เกิดใหม่ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา
บ้านสันติสุข ตู้ ป.ณ. 18 อ.บ้านบึง ชลบุรี 02-2462227, 02-2545155
คอมมูนิต้า อินคอนโทร-ไทย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 01-2132505, 01-2133505
ศูนย์เกิดใหม่ อ.จอมบึง ราชบุรี (032) 261039, 261040
บ้านตะวันใหม่ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ
สถานพันฟื้นบ้านดวงใจแม่ อ.เมือง สมุทรสาคร (034) 412588, 412599
สถานพักฟื้นถ้ำกระบอก อ.พระพุทธบาท สระบุรี (036) 266067