ผู้เข้าแข็งขันแต่ละคนจะต้องพุ่งแหลนที่มีน้ำหนักเท่าๆกันขณะที่พุ่งแหลนต้องเคลื่อนที่ไปบนทางวิ่งและพุ่งแหลนออก
   ไปตามกติกาที่กำหนดไว้ โดยพุ่งไปข้างหน้า ผู้พุ่งได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะนักกรีฑาประเภทนี้จึงต้องอาศัยกำลังและความ
   เร็วเพื่อพุ่งแหลนออกไปให้ได้ระยะทางไกลที่สุดคุณสมบัติโดยทั่วไปของนักพุ่งแหลน มีดังนี้
   - มีรูปร่างสูงใหญ่
   - วิ่งและกระโดดได้ดี
   - แขนยาว นิ้วมือยาว มีกำลังดึงและฟาดแขนได้รวดเร็วและแรง
   - ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาทดี  

      

     
1) พื้นฐานการพุ่งแหลน
   - เทคนิคการพุ่งแหลน ประกอบด้วบ วิ่งทำท่า 5 ก้าว พุ่ง และทรงตัว
   - ท่า 5 ก้าวเริ่มด้วยเท้าขวาสัมผัสพื้น
      2) ท่าวิ่ง
   - ท่าวิ่ง 5 ก้าวเป็นสิ่งสำคัญที่กระทำต่อจากการวิ่งเพื่อทำความเร็วสู่ระดับที่เหมาะสมโดยวิ่งประมาณ 8 ก้าว
   - ถือแหลนตามแนวนอนด้วยการงอแขนอยู่เ้หนือไหล่
      3) ก้าว 1 ก้าว 2
   - เมื่อวางเท้าขวา แขนขวาก็จะเริ่มเหยียดไปข้างหลังให้สูงกว่าระดับแนวไหล่ ฝ่ามือหงายขึ้น
   - คงระดับความเร็วไว้
      4) ก้าว 3
   - หัวแหลนชิดศีรษะ
   - ก้าว 3 เป็นก้าวเตรียมสำหรับไขวเ้เท้า
      5) ก้าว 4 ไขว้เท้า
   - ช่วงก้าวยาวกว่า ถีบส่งด้วยขาซ้าย เคลื่อนลอยไปอย่างราบเรียบ
   - ขาขวาก้าวไขว้ขาซ้าย ก่อนวางเท้าขวาเท้าซ้ายจะอยู่ข้างหน้า
      6) ก้าว 5
   - วางขาซ้าย ( ขายัน ) ด้วยส้นเท้า เหยียดขาตึง " เหมือนท่อนไม้"
   - แขนขวาเหยียดตึง นิ่ง สูงเหนือไหล่
      7) การพุ่ง
   - ร่างกายเป็นรูปโค้ง
   - ขาซ้ายเหยีัยดตึง
   - พุ่งในขณะที่ขาเหยียดตึง
   - บิดสะโำพกขวาไปข้างหน้าอย่้างรวดเร็ว แขนซ้ายอยู่ข้างลำตัว
   - ดึงศอกขวาเฉียงขึ้นผ่านศีรษะ
      8) ทรงตัว
   - ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเพื่อทรงตัว