การสร้างสัมพันธภาพ

                                                                                     
                                                           

                                                   วัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

        วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตกได้แพร่กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ได้แก่วัฒนธรรมการแต่งกาย การร้องเพลง การแสดงต่างๆ ที่พบเห็นจากภาพยนต์ หรือเทปมาถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ซึ่งจากภาพยนต์หรือการแสดงทุกเรื่องจะมีบทรักที่แสดงทั้งแบบสุภาพและไม่สุภาพหรือมีอนาจารให้เห็นมากมาย การแต่งกายแสดงแฟชั่นบางกลุ่มแต่งกายแบบใช้เสื้อผ้าน้อยชิ้นทำให้คนบางกลุ่มเลียนแบบซึ่งบางครั้งบางโอกาสทำให้เกิดปัญหาทางเพศ
       ค่านิยมในการรักนวลสงวนตัว การรักนวลสงวนตัว หมายถึง การทะนุถนอมดูแลตนเองให้บริสุทธิ์ อยู่ในวัยหนุ่มสาวให้ยาวนานที่สุด เมื่อมีความรักก็ไม่กล้าแสดงออกอย่างประเจิดประเจ้อต่อสายตาผู้อื่น แสดงกริยาสุภาพเหมาะสมแต่งกายสุภาพ ไม่ล่อแหลมยั่วยวนให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมไม่ชิงสุกก่อนห่าม
      ดังนั้น ค่านิยมในการรักนวลสงวนตัวยังถือว่าเป็นค่านิยมที่ควรอนุรักษ์ไว้ ช่วยแก้ปัญหาสังคม ช่วยสร้างคนให้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ