การใช้ยาคุมกำเนิด

                                

                              


                
การคุมกำเนิดแบบธรรมชาติ

         วิธีการคุมกำเนิดที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือยาอื่นใดให้เป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่าย ก็คือการคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติ แต่วิธีนี้ก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งของจิตใจและความชำนาญส่วนตัวค่อนข้างมาก ต้องแน่ใจในตัวเองและต้องยอมรับได้หากเผลอพลาดตั้งท้องขึ้นมา การคุมกำเนิดแบบธรรมชาติได้แก่ การงดการร่วมเพศ การนับวันไข่ตก และการหลั่งอสุจิภายนอก

       วิธีงดการร่วมเพศ (หรือการคุมกำหนัดนั่นเอง) เป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดและปลอดภัยที่สุด แต่ปฏิบัติได้ยากที่สุด เนื่องจากความรักระหว่างหญิงชายที่ไม่มีเรื่องเซ็กส์มาเกี่ยวข้องนั้นเป็นความรักในอุดมคติ เป็นความรักของเด็กไร้เดียงสา หรือความรักของคนสูงอายุมากๆ วิธีนี้ต้องช่วยกันรับผิดชอบทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

     สำหรับวิธีนับวันไข่ตก ฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการนับวันว่าตอนไหนปลอดภัย ตอนไหนไข่ตก ต้องมีปฏิทินจดเอาไว้เสมอ แล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายสามีไว้ล่วงหน้า สำหรับระยะปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ มักใช้คำแทนว่าก่อน 7 หลัง 7 ของประจำเดือนที่ถือว่าเป็นระยะปลอดภัย คือ 7 วันก่อนจะมีประจำเดือนในรอบถัดไป และ 7 วันแรกที่เริ่มมีประจำเดือน (รวมวันที่มีประจำเดือนด้วย) ซึ่งจะใช้ได้ดีในกรณีที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอตรงกันทุกเดือน วิธีนี้มีโอกาสตัhงครรภ์ค่อนข้างสูงถึง 25- 30 % เพราะบางคนรอบเดือนมาไม่ปกติ อาจมาไม่ตรงกันทุกเดือนทำให้การนับวันผิดพลาด แต่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากที่สุด สมมติถ้าประจำเดือนจะมีวันที่ 20 ธันวาคม ระยะปลอดภัยทั้งหมด 14 วัน ก็คือ วันที่ 13 - 26 ธันวาคม ถ้ามีประจำเดือน 3 วัน ระยะปลอดภัยสุทธิที่เหลือ = 14 - 3 = 11 วัน คือวันที่ 13 - 19 ธันวาคม และ วันที่ 23 - 26 ธันวาคม วิธีนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด ถ้าหากจะมีเพศสัมพันธ์นอกระยะปลอดภัยหรือเมื่อเกิดความไม่แน่ใจจะต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย

      ส่วนวิธีหลั่งอสุจิภายนอกช่องคลอดเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายชาย วิธีนี้ขัดต่อจังหวะตามธรรมชาติของความสุขทางเพศอยู่บ้าง เนื่องจากผู้ชายหลายๆ คนก็รู้สึกว่าการที่ต้องออกมาหลั่งภายนอกตอนจบมันไม่ค่อยได้ความรู้สึกจริงจังเหมือนกับการหลั่งในช่องคลอด แลัวผู้หญิงหลายคนก็ชอบความรู้สึกที่มีน้ำอสุจิฉีดอยู่ภายใน นอกจากนั้นยังเป็นวิธีที่ไม่ค่อยจะได้ผล จึงมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงถึง 16 % เพราะมีโอกาสสูงที่อสุจิบางส่วนตกลงในช่องคลอดของผู้หญิง

       การคุมกำเนิดโดยรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์สูงสุดแต่จะมีข้อแม้ว่ายาคุมกำเนิดดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นยาคุมกำเนิดที่ไม่หมดอายุ รับประทานยาคุมกำเนิดให้ถูกวิธีและที่สำคัญต้องไม่ลืมรับประทานยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดแบบชนิดเม็ด จะต้องรับประทานเดือนละชุดจะมียาคุมกำเนิดแบบชนิด 28 เม็ด และยาคุมกำเนิด แบบชนิด 21 เม็ด ยาคุมกำเนิดแบบชนิด 28 เม็ด จะเริ่มทานวันที่ 3 ของประจำเดือนและจะต้องรับประทานยาคุมกำเนิดทุกวัน แม้จะมีประจำเดือนก็ต้องรับประทานทุกวัน พอหมดแผงแล้วก็ต้องเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ได้เลย และถ้าเป็นยาคุมกำเนิดแบบชนิด 21 เม็ด จะต้องรับประทานภายในวันที่ 5 ของประจำเดือน พอรับประทานยาคุมกำเนิดหมด 21 เม็ดแล้ว จะต้องรอก่อนสัก 2–3 วัน จะต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อนถึงจะเริ่ม รับประทาน ยาคุมกำเนิดแผงใหม่ในวันที่ 3 ของประจำเดือนถึงจะเริ่มทานยาคุมกำเนิดชุดใหม่ยาคุมกำเนิดทุกชนิด ช่วง 15 วันแรกที่รับประทานยาคุมกำเนิด ห้ามอาเจียนยาคุมกำเนิดทิ้งเด็ดขาดหรือรับประทานยาคุมกำเนิดไม่เป็นเวลาถ้าหากว่ารับประทานยาคุมกำเนิดตอนเช้าก็ต้องรับประทานตอนเช้าตลอดถ้ารับประทานตอนกลางคืนก็ต้องรับประทานตอนกลางคืนตลอดห้ามที่จะลืมทานเด็ดขาด จะสามารถคุมกำเนิดได้เกิน 90 เปอร์เซ็นต์