ถุงยางอนามัย ยาฆ่าอสุจิ ยาเม็ดคุมกำเนิด แหวนใส่ช่องคลอด แผ่นคุมกำเนิด

ห่วงคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด การทำหมัน นับช่วงปลอดภัย การหลั่งภายนอก

 

     

  การหลั่งภายนอก 

วิธีการหลั่งภายนอกช่องคลอด (Coitus interruptus) การหลั่งภายนอก หมายถึง การถอนอวัยวะเพศชายออกมาเพื่อหลั่งน้ำอสุจินอกช่องคลอด โดยที่ฝ่ายชายต้องดึงอวัยวะเพศออกจากช่องคลอดของฝ่ายหญิงก่อนที่ตนจะถึงจุดสุดยอด (ORGASM) แต่ต้องระวังไม่ให้ตนหลั่งอสุจิก่อนจะดึงอวัยวะเพศออกมาจากช่องคลอด
       ในผู้หญิงที่ถึงจุดสุดยอดช้า อาจมีการคั่งของโลหิตในอุ้งเชิงกราน
ทำให้ปวดท้องเรื้อรังได้ แล้วยังมีปัญหาอีกก็คือ น้ำหล่อลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศชาย
ก่อนจะมีการหลังอสุจิ อาจมีตัวอสุจิปนอยู่ อาจเกิดการตั้งครรภ์ได้ ยิ่งกว่านั้นหลังจากหลั่งอสุจิแล้ว ชายต้องพักระยะหนึ่ง ถึงจะร่วมเพศครั้งต่อไปได้ ดังนั้นการคุมกำเนิดวิธีนี้ลำบากและโอกาสล้มเหลวสูง

 

<<<กลับไปหน้าการคุมกำเนิด