ประเทศไทย

 img2.gif

พืชพรรณสมุนไพรไทยความสำคัญของสมุนไพรประเภทของสมุนไพรการทำนาข้าวสมุนไพรกำจัดแมลงสูตรอาหารเพื่อสุขภาพความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับเรา

 

การทำไบโอดีเซล 
การเลี้ยงสุกร 
การเพาะเห็ด 
สูตรการทำเชื่อเห็ด 
การเลี้ยงปลานิล 

 

 

 

  การทำไบโอดีเซลใช้เอง

  ส่วนผสม

  -   น้ำมันพืชใช้แล้ว 10 ลิตร

  -   เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอส์)ใช้ 20 %

  -   ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ใช้ค่าจากการทำไตเตรท
  (หรือถ้าไม่ได้ทำไตเตรทให้ใช้ค่าประมาณ 6-6.25กรัมต่อน้ำมันพืช 1 ลิตร)  

  วิธีทำ

  การทำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว มีวิธีการเหมือนกับการ
  ใช้น้ำมันพืชใหม่เพียงเพิ่มขั้นตอนอื่นๆก็มีขั้นตอนเหมือนกัน

  1.      นำน้ำมันพืชใช้แล้วมากรองและตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกรอง

  2.      นำน้ำมันพืชที่กรองแล้วมาตั้งไฟเพื่อต้มไล่น้ำ
           โดยให้น้ำมันมีอุณหถูมิ 105 องศาเซลเซียน
           เพื่อให้น้ำระเหยให้หมดสังเกตุเห็นได้จากเวลาต้มน้ำมัน
           จะมีฟองอากาศปุดๆหรือมีไอน้ำลอยขึ้นมาจากน้ำมัน
           ต้มจนไม่มีฟองอากาศหรือมีไอน้ำลอยขึ้นจากน้ำมันซึ่ง
           จะใช้เวลาพอสมควร(ประมาณ 30 นาที)จากนั้นจึงลดอุณหภูมิลง
           ให้เหลือ 50 องศาเซลเซียน

  3.      ผสมด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับเมทิลแอลกอฮอล์ในภาชนะ(แก้ว)
           แล้วคนจนได้สารละลายโซเดียมเมทอกไซด์

  4.      เมื่อน้ำมันพืชมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียนให้เทสารละลายโซเดียมเมทอกไซด์
           ลงในน้ำมัน กวนส่วนผสมนาน 30 นาที ถึง 1ชั่วโมง

  5.      จากนั้นถ่ายลงถังพลาสติก ตั้งทิ้งไว้ข้ามคืน ส่วนผสมจะแยกออกเป็นสองส่วนส่วน
           บนจะเป็นไบโอดีเซล ส่วนล่างจะเป็นกลีเซอรีน(และอาจมีสบู่อยู่บางส่วน)

  6.      แยกเอากลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลจากส่วนผสมทั้งหมดจะได้ไบโอดีเซล
           ประมาณ8-9ลิตรและกลีเซอรีนประมาณ2-3ลิตรจากนั้นจึงนำไปล้างน้ำ

  7.      เติมน้ำสะอาดประมาณ 20%ของไบโอดีเซลคือประมาณ2ลิตรลงใน
          ไบโอดีเซลและกวนแล้วปล่อยให้น้ำจมลงด้านล่างจึงจะใช้เวลานานพอสมควร
           แล้วจึงเปิดน้ำทิ้งไป สำหรับการใช้น้ำมันพืชแล้วทำไบดีเซลอาจทำการล้างน้ำ
           สัก2-3ครั้งเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนให้หมด

  8.      นำไบโอดีเซลตั้งไว้2-3วันแล้วนำไบโอดีเซลไปผ่านเครื่องกรองอีกครั้งหนึ่งจะได้
          ไบโอดีเซลใสสีเหลืองทอที่พร้อมนำไปเติมรถยนต์ได้

   

  การผสมสารละลาย

          ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ 35 กรัมเข้ากับเมทานอล 2 ลิตรในภาชนะแก้ว
  ควรใช้ขวดแก้วทรงสูงปากแคบเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นออกมา
  ใช้ที่กวนแท่งแก้วหรือไม้พายกวนสารเคมีให้เข้ากัน จะใช้เวลาประมาร 10 นาที
  จะได้สารละลายโซเดียมเมทอกไซด์ (Sodium met oxide)
  ระหว่างการผสมสารเคมีทั้งสองชนิดนี้จะเกิดความร้อนและไอระเหยไม่ควรสูดดม
  ควรทำด้วยความระมัดระวัง

 

 

 

flower3.gif