ประเทศไทย

 img2.gif

พืชพรรณสมุนไพรไทยความสำคัญของสมุนไพรประเภทของสมุนไพรการทำนาข้าวสมุนไพรกำจัดแมลงสูตรอาหารเพื่อสุขภาพความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับเรา

 

การทำไบโอดีเซล 
การเลี้ยงสุกร 
การเพาะเห็ด 
สูตรการทำเชื่อเห็ด 
การเลี้ยงปลานิล 

 

 

 

 

 

       

    สูตรอาหารวุ้นจากน้ำมะพร้าว

              น้ำมะพร้าวจัดว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่งที่สามารถ
   ดัดแปลงนำทำอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อเห็ดได้อย่างดี

   สูตรอาหารวุ้น  ประกอบไปด้วย

           น้ำมะพร้าวแก่                   1, 200  ซี.ซี.

           วุ้นทำขนม                       18-20     กรัม

   สูตรอาหารวุ้นผสมยีสต์สกัด

           อาหารวุ้นสูตรนี้ เป็นสูตรที่มีการเพิ่มยีสต์สกัดลงไป ส่วนยีสต์สกัดอาจสกัดจาก
   มูลม้า 50กรัม  หรือมูลไก่ 30 กรัม แทนก็ได้โดยนำมาต้มกับน้ำแล้วกรองเอากากออก

   สูตรอาหารวุ้น ประกอบด้วย

           มันฝรั่ง (ปอกเปลือก)            200     กรัม

           น้ำตาลเด๊กโตรส                  20        กรัม

           ยีสต์สกัด                              5       กรัม

           วุ้นทำขนม                            20      กรัม

           น้ำ                                    1, 000  กรัม

    

   สูตรอาหารวุ้น  PDASE (Potato-Dextrose-Agar-Staw-extract)

           สูตรอาหารวุ้นสูตรนี้เหมาะที่จะเลี้ยงเชื้อเห็ดฟาง  และอาหารวุ้นสูตรนี้  เป็นการเพิ่มสาร
   สกัดจากตอซังข้าว โดยใช้ตอซังข้าว 100-300 กรัม

   สูตรอาหารวุ้น PDASE ประกอบไปด้วย

           มันฝรั่ง                                200-300         กรัม

           วุ้นทำขนม                              20              กรัม

           น้ำตาลเด๊กโตรส                      20              กรัม

           ตอซังข้าว                           100-300         กรัม

           น้ำ                                      1, 200          กรัม

    

           สูตรอาหารวุ้นแบบสมบูรณ์ CM (Complete medium)

           อาหารวุ้นสูตรนี้ ใช้สำหรับในการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง เห็ดแชมปิญอง เพราะเป็นสูตรที่มีธาตุ
   อาหารหลายอย่าง คือ

           สูตรอาหารวุ้น CM ประกอบด้วย

           น้ำตาลเด๊กโตรส                  20.00   กรัม

           วุ้นทำขนม (Agar)               20.00   กรัม

           ไธอามีน (Thai amine)        0.50    กรัม

           ดีเกลือ (MgSO4, 7H2O)     0.50    กรัม

           ปุ๋ย KH2PO4                     0.45    กรัม

           ปุ๋ย K2HPO4                    1.00    กรัม

           เป๊ปโตน (Peptone)          2.00    กรัม

           น้ำ                             1, 000  ซี.ซี.

    

           สูตรอาหารวุ้น  Malt Extract  

   อาหารวุ้นสูตานี้เหมะที่จะนำมาเลี้ยงเชื้อเห็ดลายชนิด โดยเฉพาะเห็ดฟาง เห็ดแชมปิญอง

           สูตรอาหารวุ้น Malt Extract ประกอบด้วย

           Malt Extact                     25      กรัม

           วุ้นทำขนม                       20      กรัม

           น้ำ                             1, 000  ซี.ซี.

    

           สูตรอาหารวุ้น V8 (V8 Medium)

           อาหารวุ้นสูตรนี้ ใช้สารละลาย V8 (V8 Medium) ซึ่งมีขายทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้สำหรับ
   การเพาะเลี้ยงเนี้อเยื่อ ซึ่งสามารถดัดแปลงนำมาทำอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดได้อย่างดี

           สูตรอาหาร V8 (V8 Medium) ประกอบด้วย

           สารละลาย V8 (V8 Medium)                         50      ซี.ซี.

           วุ้นทำขนม                                               20          กรัม

           CaCO3                                                   0.2         กรัม

           น้ำ                                                     1, 000        ซี.ซี.

    

 

flower3.gif