แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง Basket ball

คำชี้แจง:ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. กีฬาบาสเกตบอลเริ่มกำเนิดที่ประเทศใด
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศอังกฤษ

2. กีฬาบาสเกตบอลใช้ผู้เล่นข้างละกี่คน
5 คน
7 คน
10คน
12คน

3. การส่งลูกที่มีความแม่นยำและได้ประโยชน์มากที่สุด คือ
การส่งลูกสั้น
การส่งลูกยาว
การส่งกระดอนกับพื้น
การส่งลอยข้ามหัว

4. การส่งลูกสองมือระดับใดที่ผู้รับนักว่าดีที่สุด
ระดับท้อง
ระดับอก
ระดับหัว
ระดับใดก็ได้

5. ผู้เล่นบาสเกตบอล สามารถจับลูกวิ่งได้เกินกี่ก้าว
2 ก้าว
3 ก้าว
4 ก้าว
5 ก้าว

6. ผู้เล่นบาสเกตบอล สามารถครอบครองบอลได้ไม่เกินกี่วินาที
4 วินาที
5 วินาที
6 วินาที
7 วินาที

7. การยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล หวังผลได้กี่%
10%
20%
30%
40%

8. หมายเลขผู้เล่นบาสเกตบอล จะใช้หมายเลขใดถึงหมายเลขใด
1-12
2-13
3-14
4-15

9. ในเอเชีย ประเทศที่เป็นหนึ่งในกีฬาบาสเกตบอล คือ ประเทศใด
ไทย
ญี่ปุ่น
จีน
สหรัฐอเมริกา

10. ในการแข่งขัน 1 แมตช์ใช้เวลาทั้งหมดกี่นาที
65 นาที
60 นาที
50 นาที
40 นาที

 
 
 
 
 

 

Score =


Correct answers: