เอกนาม

พหุนาม

การวัด

จำนวนตรรกยะ

จำนวนเต็ม

 

 

แบบฝึกหัด