จำนวนตรรกยะ

จำนวนตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่เขียนแทนในรูปเศษส่วน ภาพ:ตรรกยะ1.JPGเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ ภาพ:ตรรกยะ2.JPG

ตัวอย่างจำนวนที่เป็นจำนวนตรรกยะ เช่น จำนวนเต็ม , เศษส่วน , ทศนิยมซ้ำ เป็นต้น

 การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยม
แบบที่ 1 การทำให้เศษเป็น 10 ,100 , 1000 ,... โดยอาศัย
ความรู้เรื่องของเศษส่วนที่เท่ากัน เช่น
(1) ภาพ:ตรรกยะ3.JPG
(2) ภาพ:ตรรกยะ4.JPG

แบบที่ 2 ใช้หลักของการหารยาว เช่น

ภาพ:ตรรกยะ6.JPG
สรุป ::: ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยม เราจะได้ทศนิยมซ้ำศูนย์หรือทศนิยมที่ซ้ำตัวเลขอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

หมายเหตุ ==> ทศนิยมซ้ำศูนย์ เช่นภาพ:ตรรกยะ7.JPG อ่านว่า ศูนย์จุดสี่ศูนย์ ศูนย์ซ้ำ
==> ทศนิยมซ้ำตัวเลข เช่น ภาพ:ตรรกยะ8.JPGอ่านว่า ศูนย์จุดห้าสี่ห้าสี่ซ้ำ

 

การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วน
ในที่นี้ขอแนะนำ 2 วิธี คือ
1.การทำให้ตัวที่ซ้ำกันหมดไปโดยการเอาค่าประจำตำแหน่งคูณเข้าไปทั้งสมการเพื่อให้เกิดสมการใหม่
ภาพ:ตรรกยะ9.JPG

2.ใช้สูตรลัด

ภาพ:ตรรกยะ10.JPG