กิจกรรมที่ 1.9    
  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ภาพสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ 10 ภาพ
   
 

วิธีทำ
1.สังเกตภาพสัตว์ 10 ชนิดที่กำหนดให้ แล้วตัดสินใจว่าสัตว์แต่ละชนิดจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภพใด เพราะเหตุใด
2.บันทึกผล

ตัวอย่างการบันทึกผล
ตาราง ชื่อสัตว์ ประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือก

หมายเลขของภาพ ชือสัตว์ ประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เหตุผลที่ตัดสินใจเลือก
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
คำถาม
1.สัตว์พวกเคลื่อนที่ไม่ได้ คืออะไรบ้าง
2.สัตว์พวกมีเปลือกแข็งหุ้ม คืออะไรบ้าง
3.สัตว์ใดบ้างไม่พบในชุมชนที่นักเรียนอยู่

สัตว์มีกระดูกสันหลัง มี 5 ประเภท คือ ปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แบ่งเป็น 5 ประเภทเช่นกัน คือ พวกที่เคลื่อนที่ไม่ได้ พวกพยาธิ พวกลำตัวเป็นปล้องไม่มีขามีเปลือกแข็งหุ้ม พวกลำตัวเป็นปล้องและมีขาเป็นข้อ
 
       

หน้าหลัก | บทเรียน | แบบทดสอบ | แผนผังเว็บไซต์ | ผู้จัดทำ
.............................................................................................................................................................................................
Desing by วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก