ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำและฉนวน
กิจกรรม
แผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้า
แหล่งพลังงานไฟฟ้า
 
ถ่านไฟฉาย
เครื่องกำเนินไฟฟ้า
การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟ
วงจรไฟฟ้าในบ้าน
 
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน
กิจกรรมท้ายหน่วย
การทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า
 
แม่เหล็กกับไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า
ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
มอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบง่าย
การใช้งานไฟฟ้าในบ้าน
 
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
กิจกรรมท้ายหน่วย  การใช้ไฟฟ้าในบ้าน  
 

  
เราใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้ามาก ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียน แสงไฟจากหลอดไฟที่ให้ความสว่าง วิทยุ โทรทัศน์พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ทั้งนี้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าสามารถส่งผ่านสายไฟจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่แห่งหนึ่งได้ และพลังงานไฟฟ้า สามารถปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้ง่าย เช่นพลังงานแสง พลังงานความร้อน พลังงานเสียง พลังงานกล เป็นต้น

 
  โดยทั่วไปอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจะมีป้ายบอกขนาดกำลังไฟฟ้าที่สิ้นเปลือง มีหน่วยเป็น วัตต์(W)เราวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดยมีหน่วยเป็น วัตต์-ชั่วโมง เช่น หลอดไฟขนาด 60วัตต์ จะใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 60วัตต์ ในเวลา 1 ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีหลายชนิด บางชนิดให้ความร้อน เช่น เตารีด เตาไฟฟ้า บางชนิดให้แสงสว่าง เช่น หลอดไฟฟ้า บางชนิดให้เสียง เช่น วิทยุ โทรศัพท์ บางชนิดให้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์ เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้พลังงานไม่เท่ากันเราสามารถคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้โดยการนำกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นซึ่งมีหน่วยเป็น วัตต์ (W)คูณด้วยเวลาที่ใช้หน่วยเป็นชั่วโมง ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จึงมีหน่วยเป็น วัตต์-ชั่วโมง แต่เนื่องจากเราใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากในแต่ละวันจึงใช้หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง(1กิโลวัตต์ =1,000 วัตต์) เราอาจตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านในแต่ละวันได้อีกวิธีหนึ่ง โดยการอ่าน มาตรไฟฟ้า ทุกวันในเวลาเดียวกัน โดยนำตัวเลขที่อ่านวันแรกลบออกจากตัวเลขที่อ่านในวันที่สอง การอ่านมาตรไฟฟ้าอ่านเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมงหน้าปัดของมาตรไฟฟ้าจะมีลักษณะดังภาพ นักเรียนจะเห็ตัวเลขจากซ้ายไปขวา ตามลูกศชเช่น 6 5 1 3 แสดงว่าใช้ไฟฟ้าไป6,513 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หากวันต่อมาในเวลาเดียวกันอ่านไฟฟ้าอีกครั้งเป็น 6,534 กิโลวัตต์-ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ที่ใช้วันนี้=6,534-6,513 = 21 กโลวัตต์-ชั่วโมง  
 
 

 

หน้าหลัก   |   บทเรียน   |   แบบทดสอบ   |   เกมส์ฝึกสมอง   |   แผนผังเว็บไซต์   |   ผู้จัดทำ dddd    
Desing by วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก dddddd