ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำและฉนวน
กิจกรรม
แผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้า
แหล่งพลังงานไฟฟ้า
 
ถ่านไฟฉาย
เครื่องกำเนินไฟฟ้า
การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟ
วงจรไฟฟ้าในบ้าน
 
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน
กิจกรรมท้ายหน่วย
การทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า
 
แม่เหล็กกับไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า
ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
มอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบง่าย
การใช้งานไฟฟ้าในบ้าน
 
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
กิจกรรมท้ายหน่วย  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  
 

  
    กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านถูกส่งมาจากโรงไฟฟ้า ผ่านมาทางสายไฟเข้ามายังบ้านเรือนของเรา เราต้องใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆมาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นพลังไอน้ำ พลังน้ำ หรือพลังลม ในการต้มน้ำเพื่อให้ได้พลังงานจากไอน้ำต้องใช้น้ำมันหรือถ่านหิน นั่รคือ ทุกครั้งที่เราเปิดไฟหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเรากำลังเผาไหม้เชื้อเพลิงอยู่ด้วย เนื่องจากแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ไปอีกนาน

โดยมีวิธีการดังนี้
1.ปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น เมื่ไม่ใช้แล้ว
2.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าเหมาะกับขนาดของงาน เช่น ใช้ตู้เย็นขนาดเล็ก สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก
3.ใช้แรงคนทำงานแทนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น การซักผ้าด้วยมือเฉพาะเมื่อมีผ้าน้อยกว่าความจุของเครื่องซักผ้า
4.การนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล เช่น ภาชะอลูมิเนียม แก้ว หรือกระดาษ เพราะการผลิตสิ่งของเหล่านี้ต้องใช้พลังงานปริมาณมาก
5.ควรเลือกใช้สิ่งของที่มีอายุการใช้งานนาน เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานที่จะนำมาผลิตสิ่งของนั้นบ่อยๆ

 
     
   

 

หน้าหลัก   |   บทเรียน   |   แบบทดสอบ   |   เกมส์ฝึกสมอง   |   แผนผังเว็บไซต์   |   ผู้จัดทำ dddd    
Desing by วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก dddddd