ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำและฉนวน
กิจกรรม
แผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้า
แหล่งพลังงานไฟฟ้า
 
ถ่านไฟฉาย
เครื่องกำเนินไฟฟ้า
การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟ
วงจรไฟฟ้าในบ้าน
 
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน
กิจกรรมท้ายหน่วย
การทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า
 
แม่เหล็กกับไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า
ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
มอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบง่าย
การใช้งานไฟฟ้าในบ้าน
 
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
กิจกรรมท้ายหน่วย


 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน
วัสดุ อุปกรณ์
1.ถ่นไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์ ในกระบะถ่านไฟฉาย 2 ก้อน
2.สายไฟพร้อมปากจระเข้ 4 เส้น
3.หลอดไฟขนาดเล็ก 2 หลอด
วิธีทำ
1.ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้ถ่านไฟฉาย 2 ก้อน ให้หลอดไฟสว่าง ดังภาพที่ 1
2.ต่อหลอดไฟฟ้า2 หลอกเรียงกัน ดังภาพที่ 2 สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้าทั้ง 2 หลอด บันทึกผล
3.นำหลอดไฟหลอดหนึ่งออกจากวงจรในข้อ 2 สังเกตและบันทึกผล
4.ต่อหลอดไฟ 2 หลอด ดังภาพที่ 3 สังเกตความสว่างของหลอดไฟทั้ง 2 หลอด บันทึกผล
5.นำหลอดไฟหลอดหนึ่งออกจากวงจรในข้อ 4 สังเกตและบันทึกผล

 

หน้าหลัก   |   บทเรียน   |   แบบทดสอบ   |   เกมส์ฝึกสมอง   |   แผนผังเว็บไซต์   |   ผู้จัดทำ dddd    
Desing by วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก dddddd