^^หินออบซิเดียน^^
Home
objective
lesson
test
aboutus
                               
 

 

หินออบซิเดียน เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็ว มีเนื้อละเอียด
คล้ายแก้ว สีดำและผิวเรียบ ในสมัยโบราณใช้หินชนิดนี้ในการทำอาวุธ

กลับไป l หน้าถัดไป