^^หินตะกอนหรือหินชั้น^^
Home
objective
lesson
test
aboutus
 
 
     
       
 

 

  เป็นหินที่เกิดจากการทับถมของตะกอน โคลน ทราย ซากพืชซากสัตว์
  เมื่อถูกแรงอัดนานๆ ก็จะประสานกันเป็นชั้น ๆมีความแข็งแกร่งน้อยกว่าหินอัคนี ได้แก่

  - หินดินดาน

  - หินทราย

  - หินปูน

  - ถ่านหิน

  - หินศิลาแลง

  กลับไป l หน้าถัดไป