^^หินแปร^^
Home
objective
lesson
test
aboutus
                               
       
       
     
 
           
   

 

กิดจากหินอัคนีหรือหินตะกอนที่ได้รับความร้อน และแรงกดดันสูงมากภายในโลก
จนทำให้หินอัคนีหรือหินตะกอนเปลี่ยนแปลงไปทั้งรูป และลักษณะของเนื้อหิน ได้แก่


หินอ่อน

หินชนวน

หินไนส์

หินควอร์ตไซต์

 

กลับไป l หน้าถัดไป