^^การสึกกร่อนขอหิน^^
Home
objective
lesson
test
aboutus
 
             
           
   
         

นอกจากหินเกิดการผุพังอยู่กับที่แล้ว หินยังเกิดการกร่อน

การกร่อนคือการที่หินแตกหลุดออกไปได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดการกร่อนตามธรรมชาติ มีดังนี้คือ

1.เกิดจากกระแสน้ำพัดพา

2.เกิดจากกระแสลม

3.เกิดจากธารน้ำแข็งเคลื่อนที่

ทั้งนี้เกิดจากการขัดสีจนเกิดเกิดการร่อน เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะต่างๆ

กลับไป l หน้าถัดไป