^^ประโยชน์ของดิน^^
Home
objective
lesson
test
aboutus
                                   
       
 
   
 

 

1. ด้านการเกษตร ใช้ในการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์

2. ด้านการอุตสาหกรรม ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา

3. ด้านการก่อสร้าง ใช้ดินทรายเป็นส่วนผสมในการทำคอนกรีต

4. ด้านอื่นๆ เช่น เป็นที่ปลูกสร้างบ้านเรือน เป็นแหล่งดูดซับน้ำ เป็นต้น

กลับไป l หน้าถัดไป