เมฆและการเกิดเมฆ

    เครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระแสลม  มีดังนี้
๑.ศรลม (Wind  vane) คือ เครื่องมือที่ใช้ตรวจทิศทางลม  มีลักษณะเป็นลูกศรที่มีหางเป็นแผ่นใหญ่กว่าหัวลูกศรมาก  เมื่อลมพัดมา  หางลูกศรจะถูกแรงลมปะทะมากกว่าหัวลูกศร  ทำให้หัวลูกศรชี้ไปในทิศทางลมที่พัดมา  ทำให้เราทราบทิศทางลมว่าพัดมาจากทางไหน

๒.อะนิโมมิเตอร์หรือมาตรวัดความเร็วลม (Anemometer) คือเครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วลม  ประกอบด้วยถ้วยกลมครึ่งซีกทำด้วยโลหะเบา ๓ - ๔ ใบ หันตามกัน ติดอยู่ที่ปลายแกนหมุน  ซึ่งหมุนได้อิสระ  เมื่อลมพัดมาปะทะถ้วย  ถ้วยจะหมุนไปรอบแกน  จำรอบที่หมุนแสดงถึงความเร็วลม  หน่วยวัดมีหลายอย่างเช่น  นอต ,ไมล์ทะเลต่อชั่วโม ,กิโลเมตรต่อชั่วโมง,ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นตัน

๓.แอโรเวน (Aerovane) คือเครื่องมือที่ใช้ทั้งตรวจทิศทางลมและวัดความเร็วลม  มีลักษณะรูปร่างคล้ายเครื่องบินไม่มีปีก  ปลายด้านใบพัดจะชี้ไปในทิศทางที่ลมพัดมา และการหมุนของใบพัดจะแสดงความเร็วของลมซึ่งเราสามารถอ่านได้จากหน้าปัดหรือกราฟของเครื่องวัด


กลับหน้าก่อน     หน้าหลัก