สารบัญ สารบัญ

 

องค์ประกอบของดาวฤกษ์

ดาวฤกษ์มีองค์ประกอบที่สำคัญ  คือ  ไฮโดรเจน ประมาณ 90.8 % ฮีเลียม 9.1 % และธาตุโลหะอื่น ๆ ที่อยู่ในสภาพของแก๊สอีก 0.1 %

กาแล็กซีทางช้างเผือกประกอบด้วยกาวฤกษ์จำนวนมาก  และดาวฤกษ์แต่ละดวงจะอยู่ห่างไกลกันมาก  เราจึงมองเห็นว่าดาวฤกษ์ไม่เคลื่อนที่  แต่ในความเป็นจริงดาวฤกษ์ทุกดวงเคลื่อนที่อยู่ภายในกาแล็กซีโดยรักษาระยะห่างระหว่างกันได้คงที่  จึงมองดูดเหมือนอยู่ประจำที่  เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเห็นดาวฤกษ์กะพริบอยู่ตลอดเวลา (อันที่จริงดาวมิได้กะพริบ  แต่ที่เรามองเห็นแสงกะพริบ  เพราะแสงเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกที่มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้แสงเกิดการหักเห)