สารบัญ สารบัญ

 

องค์ประกอบของกาแล็กซี

การแล็กซีประกอบด้วยดาวฤกษ์ กระจุกดาวสสารระหว่างดาว (แก๊สและฝุ่นธุลี) เนบิวลา  และที่ว่างในอากาศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะของเลือกนำเสนอเพียงบางตัวอย่าง

  1. กระจุกดาว  คือกลุ่มดาวตั้งแต่สิบดวงไปจนถึงหลายสิบล้านดวง ในกาแล็กซีทางช้างเผือกจะพบกระจุกดาวรอบ ๆ ศูนย์กลางกาแล็กซี เช่น กระจุกดาวลูกไก่้ ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะมองเห็นดาวฤกษ์ประมาณ 7 ดวง
  2. สสารระหว่างดาว  ดาวฤกษ์แต่ละดวงอยู่ห่างไกลกันมาก  ระหว่างดวงดาวจึงมีสสารระหว่างดาว  ซึ่งประกอบด้วยแก๊ส (ส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจน)   ฝุ่นธุลีชิ้นส่วนของสะเก็ดดาวแทรกคั่นอยู่
  3. เนบิวลา  กลุ่มเมฆหมอกของแก๊สและฝุ่นธุลีของสสารในอากาศ ที่อยู่ระหว่างดวงดาวในกาแล็กซ๊ มี 3 ชนิด

    -  เนบิวลาสว่าง  เป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นธุลีที่สะท้อนแสงสว่างที่ส่องมาจากดาวฤกษ์

    -  เนบิวลาเรืองแสง  เป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นธุลีระหว่างดวงดาวที่เปล่งแสงออกมาจากตัวเอง  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของอนุภาคโปรตรอนนิวตรอนเป็นอะตอมไฮโดรเจน

    -  เนบิวลามืด  เป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นธุลีจำนวนมากและหนาทึบ  ซึ่งดูดกลืนแสงของดาวฤกษ์ที่ส่องมา