สารบัญ สารบัญ

 

กำเนิดเอกภพ

นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบแน่นชัดว่าเอกภพมาจากไหน  เกิดขึ้นได้อย่างไร  นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ต่างก็เสนอแนวคิดต่าง ๆ นานา  ซึ่งสามารถสรุปทฤษฎีที่กล่าวถึงการกำเนิดเอกภพได้หลายทฤษฎี  แต่ที่ยอมรับกันมากก็คือ ทฤษฎีบิกแบง (Big-Bang Theory) ที่กล่าวว่า

"สรรพสิ่งทั้งมวลในเอกภพที่ปรากฏอยู่้นี้ครั้งหนึ่งเคยรวมตัวกันกลุ่มก้อนและอัดตัวอยู่รวมกันแน่นด้วยพลังมหาศาล  ต่อมาเอกภพเกิดการระเบิดครั้งใหญ่มวลและพลังงานมหาศาลถูกปล่อยออกมา  แต่ความร้อนและพลังงานได้ดึงดูดทำให้สารต่าง ๆ รวมตัวกันเกิดเป็นดวฤกษ์ ดาวเคราะห์ กระจุกดาว กาแล็กซี และพลังงานต่าง ๆ"