ยินดีต้อนรับทุกท่าน....เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ จัดทำขึ้นโดยทีม " วิ้วว้าว " ในหัวข้อเรื่อง " ระบบนิเวศ " ในเว็บไซต์นี้จะมีัเนื้อหาสาระ ความรู้มากมาย..ให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ


การถ่ายพลังงานในระบบนิเวศ  |  ห่วงโซ่อาหาร  |  สายใยอาหาร  |  จากห่วงโซ่ สู่ สายใย
พีระมิดการถ่ายทอดพลังงาน

     สายใยอาหาร หมายถึง ห่วงโซ่อาหารหลาย ๆ ห่วงโซ่ ที่มีความคาบเกี่ยวหรือสัมพันธ์กัน นั่นคือในธรรมชาติการกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในโซ่อาหาร จะมีความซับซ้อนกันมากขึ้น คือมีการกินกันอย่างไม่เป็นระเบียบ
ภาพ การถ่ายทอดพลังงานแบบสายใยอาหาร
ที่มา : http://www.thaigoodview.com


     จากแผนภาพสายใยอาหารด้านบนจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นข้าวที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศน์นั้นสามารถถูกสัตว์หลายประเภทบริโภคได้ คือ มีทั้งวัว ตั๊กแตน ไก่ และ ผึ้ง และสัตว์ที่เป็นผู้บริโภค ลำดับที่ 1 เหล่านั้น ก็สามารถจะเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นและ ยังเป็นผู้บริโภคสัตว์อื่น ได้เช่นกัน เช่นไก่สามารถจะบริโภคตั๊กแตนได้ และในขณะเดียวกัน ไก่ก็มีโอกาสที่จะถูกงูบริโภคได้เช่นกัน
 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com