การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

วงจรไฟฟ้าภายในบ้านแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เรียกว่า อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ ฟิวส์ สะพานไฟ สวิตซ์ไฟ อุปกรณเหล่านี้จะต่อเข้ากับวงจรภายในบ้านแบบอนุกรม หรือต่อแบบเรียงอันดับ ส่วนที่ 2 เรียกว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน คือ เครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ เช่น ตู้เย็น พัดลม เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว ฯลฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องต่อเข้ากับวงจรภายในบ้านแบบขนานซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในรายละเอียดต่อไปอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าคือ อุปกรณ์ไม่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นได้ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นๆ ตามที่ต้องการใช้งานได้สะดวก ไม่เกิดผลข้างเคียงขณะที่เปลี่ยนรูปพลังงาน