หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   โครโมโซมและยีน

โครโมโซม  |   ยีน

   :: โครโมโซม ::

       ลักษณะของโครโมโซม
            โครโมโซมแต่ละโครโมโซมประกอบด้วย โครมาทิด(chromatid) 2 โครมาทิดที่เหมือนกัน
ซึ่งเกิดจากการที่โครโมโซมจำลองตัว โครมาทิดทั้งสองมีส่วนที่ติดกันอยู่ เรียกว่า เซนโทรเมียร์
(centromere) โครโมโซมในเซลล์ร่างกายจะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันเป็นคู่ ๆ แต่ละคู่ เรียกว่า
ฮอมอโลกัสโครโมโซม (homologous chromosome)   สำหรับลักษณะรูปร่างของโครโมโซมจะ
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเซนโทรเมียร์หรือโคนีโทคอร์ (chinetochore) ซึ่งทำหน้าที่
เป็นแกนหลักสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของโครโมโซมภายในเซลล์ ขณะที่โครโมโซมเคลื่อนที่
เข้าสู่ขั้วเซลล์ในช่วงระยะการแบ่งเซลล์

ดูภาพขนาดใหญ่


ที่มา : http://www.wt.ac.th

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี