หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

การค้นพบของเมลเดล  |   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   |   การกลายพันธุ์

   :: การค้นพบของเมลเดล ::

     เมื่อปี พ.ศ. 2408 เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล บาทหลวงชาว ออสเตรีย
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งพันธุศาสตร์ ได้อธิบาย ลักษณะบาง
ประการของสิ่งมีชีวิต ที่ปรากฏในรุ่นลูก ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะ
ดังกล่าวจากพ่อแม่ ผ่านทางเซลสืบพันธ์
     เมนเดลเมนเดลทำการทดลองจนประสบผลสำเร็จในการทดลองและ
ตั้งเป็นกฎเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่มายังลูก
หลานในชั่วต่อๆมาได้เนื่องจากสาเหตุสำคัญคือ เมนเดลรู้จักเลือกชนิด
ของพืชมาทำการทดลอง พืชที่เมนเดลใช้ ในการทดลองคือถั่วลันเตา
(Pisum sativum) ซึ่งมีข้อดีในการศึกษา ด้านพันธุศาสตร์หลายประการ เช่น

  • เป็นพืชที่ผสมตัวเอง (self- fertilized) ซึ่งสามารถสร้างพันธุ์แท้ได้ง่าย หรือจะทำการผสมข้ามพันธุ์ (cross-fertilized) เพื่อสร้างลูกผสมก็ทำได้ง่ายโดยวิธีผสมโดยใช้มือช่วย (handpollination)
  • เป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่ต้องทำนุบำรุงรักษามากนัก ใช้เวลาปลูกตั้งแต่ปลูก จนถึงเก็บเกี่ยวภายในหนึ่งฤดูปลูก (growing season) หรือประมาณ 3 เดือน เท่านั้น และยังให้เมล็ดในปริมาณที่มากด้วย
  • เป็นพืชที่ มีลักษณะทางพันธุกรรม ที่แตกต่างกันชัดเจนหลายลักษณะ ซึ่งในการทดลอง
    ดัง กล่าว เมนเดลได้นำมาใช้ 7 ลักษณะด้วยกัน
เพิ่มเติม : การทดลองและการสรุปผลของเมลเดล


ที่มา : http://nara2.homeip.net

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี