หน้าหลัก           ผังเว็บไซต์           ผู้จัดทำ
 
 
   วิวัฒนาการของมนุษย์

วิวัฒนาการของมนุษย์  |   มนุษย์วานร   |   บรรพบุรุษมนุษย์

   :: มนุษย์วานร ::

     
    
มนุษย์วานร คือ มนุษย์ในสปีชีส์ ออสตราโลพิธีคัส ซากดึกดำบรรพ์พบว่ามีการแพร่กระจายอยู่ในแอฟริกา มีอายุระหว่าง 3-5 ล้านปี ขนาดมันสมองเล็กประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ทั่วลำตัวมีขนปลกคุม สูงไม่มากประมาณ 120 เซนติเมตร สามารถใช้หินทำเครื่องมือ แต่ยังไม่รู้จัก
ประดิษฐ์เครื่องมือหรือการสะสมเครื่องมือ

มนุษย์วานร
มนุษย์ในสปีชีส์ ออสตราโลพิธีคัส


ที่มา : http://www.baanjomyut.com
 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี