แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องทักษะและความสัมพันธ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

"คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป"